Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Svetový deň modlitieb za stvorenie 2021

Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenie, ktorý pápež František ustanovil v auguste 2015, sa tento rok slávil 1. septembra. Snaží sa vo všetkých veriacich prebudiť integrálnu konverziu (porov. LS 137) ako odpoveď na súčasnú ekologickú krízu. Týmto dňom sa tiež začína Obdobie stvorenia, ekumenická iniciatíva, ktorá sa končí 4. októbra na pamiatku sv. Františka z Assisi, ku ktorej sa Cirkev pripája aj vo svojej túžbe podporovať obranu spoločného domova.

Mnoho vedcov súhlasí s tým, že globálne otepľovanie je realitou. Ovplyvňuje každý kút našej planéty Zem v neobyčajnom rozsahu a kde najviac postihnutí sú vždy najchudobnejší. V médiách každý deň počúvame „plač zeme a plač chudobných“ (porov. LS 49): horiace lesy, záplavy, suchá, vysoké teploty prevyšujúce tie z predchádzajúcich rokov, vymieranie druhov, znečistenie, chudoba….

Nová správa Medzivládneho panelu OSN o zmene klímy (UN Intergovernmental Panel on Climate Change) spustila nový poplach s nevyvrátiteľnými dôkazmi o vplyve človeka na globálne otepľovanie a jeho vážnych dôsledkoch v nasledujúcich desaťročiach. Pápež František sa na Twitteri (19. augusta) vyjadril, že klimatické nebezpečenstvo vždy vytvára viac humanitárnych kríz, kde sú chudobní najzraniteľnejší v súvislosti s extrémnymi klimatickými zmenami. Naliehavo vyzval na solidaritu založenú na spravodlivosti, mieri a jednote ľudskej rodiny.

Redemptoristi sú tak stále viac a silnejšie konfrontovaní so solidaritou a s objavovaním kreatívnych spôsobov, ako priniesť hojné vykúpenie do tohto zraneného sveta. Generálny sekretariát pre evanjelizáciu pri tejto príležitosti predkladá text Redemptoristický prístup k sociálnej službe – spravodlivosť, mier a integrita stvorenia (pdf verzia; v angličtine), aby prispel k prebiehajúcemu dialógu medzi našou charizmou a novo vznikajúcimi skutočnosťami, ako je súčasná ekologická kríza.

Dúfa sa, že tento čas a tieto zdroje pomôžu našim komunitám na miestnej úrovni lepšie porozumieť dynamike, ktorá poškodzuje tento svet, a stane sa súčasťou globálneho úsilia priviesť ho k jeho vykúpeniu.

Autor: generálny sekretariát pre evanjelizáciu

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Zdroj: cssr.news

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved