Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Svätý Michal, Gabriel a Rafael

„Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka“ (Jn 1, 51).

Ako sa cítiš, keď myslíš na budúcnosť? Ak sa práve tešíš na nejakú svadbu v rodine alebo príchod nového dieťatka na svet, asi sa nevieš dočkať. Ak si nie si istý tým, či budeš mať budúci mesiac dosť peňazí na zaplatenie účtov alebo ak  čakáš na výsledky nejakého dôležitého  vyšetrenia, máš možno obavy. Náš pohľad na budúcnosť totiž často ovplyvňuje to, čo prežívame v prítomnosti.
Naša nádej na budúcnosť s Bohom v nebi je ovplyvnená tiež tým, čomu veríme v tejto chvíli. Keď Natanael vyhlásil, že Ježiš je Boží Syn a Kráľ Izraela (porov. Jn 1, 49), Pán mu odvetil, že jedného dňa ho uvidí v sláve v nebi obklopeného anjelmi. Toto privilegované nahliadnutie do budúcnosti vychádzalo z prítomnej skutočnosti – z Natanaelovej viery v Ježiša.
Je možné, že Natanael toto vyznanie viery vyslovil preto, lebo ho ohromilo, že mu Ježiš videl priamo do srdca, hoci sa predtým nikdy nestretli. V tom okamihu Natanael pochopil, že ho Boh pozná aj miluje.

Preto je dôležité neustále vyznávať svoju vieru. Ak pochybujeme, že nás Ježiš pozná tak, ako poznal Natanaela, alebo nedokážeme pochopiť, ako by nás mohol Ježiš milovať, tak si zároveň možno nie sme istí tým, že sa dostaneme do neba. Ba možno si myslíme, že si ani nezaslúžime žiť navždy s Ježišom.
Vezmi si teda príklad z Natanaela a vyznaj svoju vieru. Každý deň si opakuj: „Boh ma poznal skôr, než som sa narodil. Miluje ma viac než ktokoľvek iný a túži so mnou tráviť celú večnosť.“
Postupom času, keď ti to prenikne do srdca, zmení sa aj tvoj pohľad na budúcnosť. Začneš sa tešiť na tú chvíľu, keď v nebi konečne budeš stáť tvárou v tvár Ježišovi. Dokážeš si predstaviť, aké to bude stáť pred Božím trónom – spolu s jeho vystupujúcimi a zostupujúcimi anjelmi –, tak ako to Ježiš prisľúbil?
Nebo je plné Božích anjelov a svätých a Boh chce, aby si sa k nim pripojil aj ty. Pre nás, ktorí máme vieru, už budúcnosť nemôže byť svetlejšia!

„Pane, chcem stráviť svoju večnosť s tebou.“

Slovo medzi nami, September 2018

Foto: modlitba.sk

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved