Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Svätý Matúš, apoštol a evanjelista

„Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mt 9, 13).

Matúš síce s Rimanmi kolaboroval dobrovoľne, no vedel, že na svoju prácu nemá byť prečo hrdý. Jeho bohatstvo mu prinášalo len pohŕdanie a odmietanie zo strany jeho národa. Pravdepodobne si od svojich krajanov vypočul aj pár jedovatých poznámok a je možné, že im aj sám začal veriť. Nech si už však myslel čokoľvek, keď začul Ježišovo volanie, nezaváhal. Všetko v tom okamihu zmizlo – všetky jeho hriechy, to, ako zle zaobchádzal s ľuďmi, aj pocit nehodnosti, ktorý také správanie musel sprevádzať. Na Ježišovi bolo niečo také zvláštne, že Matúš nedopustil, aby ho od jeho nasledovania odradila akákoľvek prekážka – či už skutočná alebo len zdanlivá.

Naletieť lži, že nie si dosť hodný na to, aby si odpovedal na Ježišovo volanie, je niekedy dosť ľahké. Never tomuto klamstvu! Nemysli si, že pre tvoje hriechy ťa Ježiš obíde a osloví radšej nejakého vhodnejšieho kandidáta. Spomeň si, čo povedal ľuďom, ktorí namietali proti Matúšovmu povolaniu: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mt 9, 13).

Všetci sme hriešnici, a predsa nás Ježiš všetkých volá: „Poď za mnou“ (9, 9). On chce, aby si bol s ním. Nedovoľ svojim hriechom a zlyhaniam, aby ti zabránili povedať áno Pánovi. Práve ony sú skvelou príležitosťou na to, aby si svetu ukázal, aký je Boh milosrdný. Podľa tradície Matúš ohlasoval evanjelium práve Židom, ktorých kedysi pohoršoval. Svedectvo o premene jeho srdca na nich muselo urobiť hlboký dojem.

Ak sa dnes cítiš nehodný, spomeň si na Matúša. Rozpamätaj sa na to, aký bol k nemu Boh láskavý a milosrdný. Spomeň si na slobodu a radosť, ktoré cítil, keď zanechal svoj starý život, a prijal Ježišovo pozvanie. Boh ťa povolal a vyvolil si ťa, pretože ťa miluje tak, ako miloval Matúša. Chce umlčať aj tvoj pocit nehodnosti. Či už ťa Ježiš volá zanechať niektorý hriešny zlozvyk, alebo sa viac ponoriť do modlitby, či slúžiť novým spôsobom svojej farnosti alebo spoločenstvu, povedz mu áno. Nenechaj si ujsť toto pozvanie a dovoľ mu zmeniť ti život.

„Pane Ježišu, ďakujem ti za pozvanie nasledovať ťa. Pomôž mi povedať áno tvojmu volaniu!“

 

Slovo medzi nami, september 2018

Foto: cerkovsl.sk

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved