Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Stretnutie vedenia provincií vo Witteme

V tomto roku sa uskutočňujú kroky na presadenie uznesení generálnej kapituly z roku 2016. Po mimoriadnych vizitáciách v našej časti Európy sa teraz pracuje na pastoračnom pláne pre Konferenciu Európa, ktorý bude predstavený na jesenných zasadnutiach provinciálnych kapitúl.

Od 3. do 5. septembra sa vo Witteme stretli vedenia provincií Dublin, Londýn, Viedeň-Mníchov a St. Clemens. Prítomný bol aj P. Johannes Römelt ako koordinátor Konferencie Európa, generálny predstavený Michael Brehl a členovia generálneho vedenia P. Alberto Eseverri a P. Pedro Lopez.

Počas prestávok pri jedle a pri spoločnom večernom programe bolo počuť ozajstný babylon rečí: holandčinu, nemčinu, angličtinu, španielčinu a dokonca aj portugalčinu. Program tvorili spomienky na stretnutia a vizitácie v tejto jazykovej oblasti. Provinciálne vedenia sa delili o svoje dojmy a názory na priority – ktoré kroky sú potrebné pre novú štrukturalizáciu? Diskusia sa orientovala na prehľad stavu úloh, poskytnutý Konferenciou Európa. Ten sa týkal sa oblastí vzdelania, pastoračnej služby a medzinárodnej spolupráce.

Generálny predstavený poskytol náhľad do toho, čo sa deje v iných konferenciách.

Zo stretnutia nevyplynuli uznesenia, no bolo jasné, že fáza nezáväznosti je už prekonaná.

V nasledujúcich dňoch, 6. a 7. septembra, zasadala v Bonne Komisia pre pastoračný plán a novú štrukturalizáciu pre Európu, prvý náčrt plánu bude prediskutovaný na provinciálnej kapitule v novembri.

 

Zdroj: stclemes.org

Preklad © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved