Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Stretnutie generálneho vedenia s anglicky hovoriacimi vyššími predstavenými

Približne 30 vyšších predstavených našej Kongregácie sa zúčastnilo na týždňovom formačnom stretnutí, ktoré zorganizovalo generálne vedenie našej Kongregácie v Ríme. Začalo sa minulý pondelok 6. marca slávením Eucharistie v Svätyni Matky ustavičnej pomoci a pokračovalo počas nasledujúcich štyroch dní, počas ktorých boli účastníkom predstavené rôzne témy týkajúce sa ich služby vedenia jednotiek a spolupráce s generálnym vedením.

Páter generál Rogerio Gomes a generálni konzultori predstavili víziu na nadchádzajúce šesťročie a rôzne otázky týkajúce sa ich zodpovednosti a boli k dispozícii pre diskusiu a individuálny rozhovor. Účastníci sa zoznámili s generálnymi sekretariátmi a ďalšími ústrednými inštitúciami našej Kongregácie. Boli oboznámení s administratívnymi otázkami, kanonickými postupmi, ochranou maloletých a finančnou správou a diskutovali o aktuálnych problémoch a výzvach v oblasti vedenia. Na záver stretnutia bol vyšším predstaveným odovzdaný Záverečný dokument 26. generálnej kapituly.

Okrem formačných stretnutí bolo veľmi dôležitou súčasťou stretnutia každodenné slávenie Eucharistie a bratské zdieľanie pri rôznych príležitostiach v skupinkách účastníkov a v celej medzinárodnej komunite redemptoristov svätého Alfonza a Collegio Maggiore v Ríme.

Túto sobotu, v posledný deň stretnutia, sa vyšší predstavení vydajú na púť do Pagani, aby sa pomodlili pri hrobe svätého Alfonza de Liguori a na jeho príhovor zverili svoju službu v Kongregácii Najsvätejšiemu Vykupiteľovi.

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved