Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Stretnutia pre mladých a rodiny v Taganrogu

V dňoch 30. 10. – 11. 11. 2019 sme sa zúčastnili misijného výjazdu do mesta Taganrog v oblasť Rostov na Done v Rusku. Pozval nás tam o. Ondrej Slávik, ktorý pôsobí na misii v Rusku tretí rok. Cieľom výjazdu boli dve duchovné obnovy – pre mládež a pre rodiny (manželské páry s deťmi). Tím pozostával z Martina Dubjela, manžela, otca štyroch detí a člena spoločenstva Rieka života v Podolínci, P. Jozefa Jackanina, kňaza redemptoristu, a Jána Knieza, študenta – kandidáta redemptoristu.

Duchovnej obnovy pre mladých sa zúčastnilo okolo 40 ľudí z dekanátu Rostov (tri veľké mestá a niekoľko menších filiálok). Zloženie bolo pestré, keďže v tejto oblasti študujú zahraniční študenti. Mali sme mladých od Kolumbie, cez Mozambik, Nigériu, Kamerun, Libanon až po domácich – katolíci sú tu väčšinou arménskej národnosti. Bolo famózne vidieť rôznorodosť a pestrosť týchto mladých ľudí. Na stretnutiach s nimi sme sa snažili priblížiť im lásku Otca, prežiť ju nanovo; jeho milosrdenstvo a slobodu aj cez odpustenie druhým.

Na stretnutie rodín prišlo 15 manželských párov (30 dospelých ľudí – niekoľko rodín nebolo kompletných) a k tomu 17 detí. O deti sa starali tri rehoľné sestry a traja animátori. Hovorili sme o rozdielnosti muža a ženy, rozdeleniach a jednote v rodine a potrebe odpustenia. Ďalšou témou bola modlitba, čítanie Pisma v rodine aj v spoločenstve a ako sa dá prakticky kráčať spolu za Bohom. Tieto rodiny si veľmi uvedomujú potrebu stretávať sa, hovoriť o Bohu, o rodine, modlitbe; navzájom sa deliť o sebe a o tom, ako prežívajú vieru, vzťah s Bohom. Sami sme mali možnosť zažiť to s nimi a bolo to super – také jedno veľké rodinné stretnutie.

P. Jozef Jackanin CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved