Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkySpúšťame nové série podcastu Redemptoristi

Spúšťame nové série podcastu Redemptoristi

Po dvoch rokoch pravidelných video zamyslení nad evanjeliom dňa spúšťame nové série nášho podcastu. Chceme vám v nich ponúknuť rozhovory s redemptoristami a našimi laickými spolupracovníkmi, ktorí pôsobia v provincii Bratislava-Praha. Budeme sa s nimi rozprávať o tom, ako žijú svoje povolanie a charizmu redemptoristov.

Svätý Alfonz založil našu kongregáciu v 18. storočí v okolí Neapola, lebo ho Pán povolal ohlasovať radostnú zvesť o hojnom vykúpení chudobným a opusteným obyvateľom na vidieku, ktorým často chýbala aj základná duchovná starostlivosť. Svätý Klement, ktorý preniesol kongregáciu do strednej Európy, žil našu charizmu v 19. storočí veľmi plodne aj uprostred študentov a intelektuálov vo Viedni. Svätý Ján Neumann sa v polovici 19. storočia venoval imigrantom v Spojených štátoch. Blahoslavený Metod Dominik Trčka opustil rodné Sliezsko a prijal východný obrad, aby mohol v roku 1921 založiť prvú komunitu redemptoristov na Slovensku v Stropkove. Aj dnes sa redemptoristi usilujú zostať verní svojmu poslaniu v Cirkvi, ale zároveň tvorivo odpovedať na aktuálne potreby, na znamenia čias. Ako v súčasnosti žijú svoju charizmu vám chceme postupne približovať v našom podcaste.

Začneme rozhovormi s pátrami Petrom Hertelom CSsR a Rastislavom Dluhým CSsR, ktorí pôsobia v litovskom meste Kaunas, kde v roku 2018 redemptoristi otvorili komunitu.

Mediálny tím redemptoristov

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..