Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Správy z Kaunasu: sezóna služby pastorácie povolaní 2023 – 2024 sa pomaly chýli ku koncu

Pán povoláva do svojej vinice neustále, bez ohľadu na obdobie kalendárneho, školského, akademického či fiskálneho roka. Aj v ostatnom období sme mohli byť účastní na prebúdzaní povedomia o tom, že život každého z nás je povolaním, drámou, dobrodružstvom, príbehom, ktorého spoluautorom chce byť náš Stvoriteľ. Snažili sme sa „vyrušiť“ mladých, ponorených do kultúry médií a virtuálnej reality, že Boh nás pozýva odpovedať na Jeho volanie vstúpiť do príbehu, ktorý On rozpráva svetu. Do služby arcidiecéznej pastorácie povolaní boli redemptoristi pozvaní na konci pandémie. V tom čase sa ujal úradu nový arcibiskup. Pri výmene skúseností a duchovných darov sme sa snažili ponúknuť aj náš príspevok, vniesť aj skúsenosť našej provincie a skúsenosť našej krajiny. 

Litva zažíva náročné obdobie. Počet duchovných povolaní má už príliš dlho prudko klesajúcu tendenciu. Ženské rehole vo všeobecnosti nemajú nové povolania. Interdiecézne kňazské semináre vo Vilniuse (teológia), Kaunase (Kaunas) a Telšai (tzv. nultý alebo propedeutický ročník) majú dohromady okolo 25 kandidátov na kňazstvo. V jesenných a zimných mesiacoch ostatného polroka sme každý týždeň dostali parte so správou o úmrtí nejakého litovského kňaza. Často o tejto situácii hovoríme s naším arcibiskupom. Je veľmi dobrým, inteligentným a vnímavým pastierom. V jeho hlase cítiť bolesť, keď hovorí o situácii s povolaniami ku kňazstvu a zasvätenému životu. 

Keďže sa snažíme udržať si kurz a nezabudnúť na farské misie, kvôli ktorým sme boli ako redemptoristi na začiatku – pred ôsmimi rokmi – pozvaní žiť a pôsobiť v Litve, nezúčastňujeme sa na všetkých aktivitách a podujatiach tímu pastorácie povolaní. Rozhodli sme sa pre dve služby. Jednou je intenzívny kurz Samuel (koná sa aj na Slovensku). Keďže pôvodcom tohto kurzu je zosnulý biblista a jezuita, milánsky kardinál C. M. Martini, jeho obsah, intenzita a štruktúra sú veľmi kvalitné a… veľmi náročné, preto sme radi, že na ňom napriek náročnosti na čas participujeme. Hlavnou devízou je osobný a intenzívny kontakt s mladými ľuďmi úprimne hľadajúcimi seba, svoju cestu, svoje miesto a povolanie v Božom príbehu. Každoročne organizujeme tento kurz iba v arcibiskupstve Kaunas, preto máme účastníkov z celej Litvy (niektorí sa zúčastňujú online). 

Zo svedectiev sme presvedčení, že mnohí mladí ľudia nadobudli viac svetla vo svojom hľadaní. Niektorí sa utvrdili či dokonca rozhodli ísť cestou zasväteného povolania. Jeden z účastníkov kurzu spred dvoch rokov vstúpil k dominikánom a ďalší účastník tohtoročného kurzu vážne zvažuje vstup do kňazského seminára. 

Uvažovali sme nad tým, ako by sme ešte mohli otvoriť tému povolania uprosrted dospievajúcich mladých ľudí. Kurz Samuel je výborný, no participuje na ňom relatívne malá skupina mladých, ktorí sa ním zaviažu prejsť. Po niektoré roky je to 40 mladých, po iné 25. Rozhodli sme sa navrhnúť nášmu tímu pastorácie povolaní ešte jeden model. Vychádzajúc z našich dlhoročných skúseností zo školských misijných programov, ktoré zvyčajne vedú mladí laickí misionári zo spoločenstiev pri redemptoristoch, sme navrhli aj tento model. Programy v školách, ktorých srdcom by bola kerygma (ohlásenie srdca radostnej zvesti), spojené s úvahou nad osobným povolaním každého človeka povedať svoje „fiat” ako odpoveď na Božie pozvanie. Tento náš návrh sa stretol s radostnou odozvou širšieho tímu, no keď prišli mnohé pozvania zo škôl, stretnutia sme organizovali len traja, štyria, nanajvýš piati. Stále zápasíme s tým, aby naše spoločenstvá boli viac „vychádzajúce” a čoraz menej udržiavajúce doterajší status quo. Nevzdávame sa však a ideme ďalej, aj keď nás je len niekoľko. Počas minuloročného Adventu sme preto navštívili dve gymnáziá v Marianpole – jedno sv. Cecílie a druhé založené kňazmi mariánmi. Počas pôstu sme mali programy na ďalšom gymnáziu v Marianpole (Jono Rygyškių).  V marci sme navštívili školu sv. Kazimíra v Kaunase a v apríli školu s multifunkčným centrom v Bukoniai (okres Jonava). Koncom apríla sme sa stretli s maturantmi VMU „Rasa”.

Podarilo sa nám pripraviť komentáre k prvej sezóne seriálu Vyvolený (The Chosen) pre Rádio Mária a v prvom polroku tohto roku sme sledovali tento seriál s ľuďmi z arcibiskupského centra mladých Jána Pavla II. Na úvod sme mali vždy motivačné slovo, aby sme mladým pomohli plnšie vnímať sledovanie jednotlivých častí. Keďže každý pastoračný tím potrebuje aj priestor na rast a formáciu, zúčastnili sme sa na začiatku marca Fóra mladých v Alytuse. 

V dňoch 7. až 11. marca 2024 navštívil Bratislavu 16-členný pastoračný tím pre pastoráciu povolaní. Logistiku zabezpečoval P. Peter Hertel CSsR spolu s rektorom kňazského seminára v Kaunase. V kláštore redemptoristov v Bratislave sa tím oboznámil s dobrou praxou rozvoja kultúry pastorácie povolaní na Slovensku, s prípravou kurzu Samuel, s priebehom a realizáciou kurzu o rozlišovaní Božej vôle, ktorý realizujú redemptoristi. Tento vzácny čas by nebol možný bez štedrého prispenia našich spolubratov redemptoristov v dome na Puškinovej.

Všetkých zo srdca prosíme o modlitby za duchovné povolania pre Litvu. 

Redemptoristi pôsobiaci v litovskom Kaunase

Foto: Facebook tímu pre pastoráciu povolaní arcidiecézy Kaunas

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved