Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slovo medzi nami na október: Si smädný? Boh áno

Októbrové číslo časopisu Slovo medzi nami prináša viacero textov o modlitbe, ktorá prehlbuje spojenie s Bohom.

Jeff Smith, vydavateľ americkej verzie časopisu, v úvodníku hovorí o tom, že za 40 rokov každodenného hľadania Pána v modlitbe nikdy nepočul Boží hlas fyzicky, no častokrát sa mu Pán prihováral v tichu jeho srdca a mysle. Hovorí tiež, že práve takto sa najčastejšie Boh prihovára aj nám ostatným. Pánov hlas môžeme tiež počuť pri čítaní Písma. Editor slovenského vydania Lukáš Vaník pripomína známy výrok svätého Alfonza: „Kto sa modlí, určite sa spasí. Kto sa nemodlí, určite sa zatratí.“ Dodáva tiež, že modlitba je rozhovor, dialóg, preto by sme sa mali sústrediť na svoje slová, no priestor hovoriť treba dať i Bohu.

Prvý text čísla približuje osud manželov, ktorým lekári po narodení dcéry Amandy oznámili, že bude mať problémy so sluchom. Po mnohých lekárskych prehliadkach a vyšetreniach sa rozhodli dať Amande načúvacie prístroje. Prvýkrát sa tak stalo, že dcéra zareagovala na to, keď ju rodičia oslovili. Takúto radosť môžeme prežívať aj my, keď sa v modlitbe priblížime k Bohu a konečne začujeme Boží hlas.

Ďalší text pozýva čitateľov učiť sa od Majstra. Konkrétne opisuje Ježišov život od detských čias až po moment, v ktorom vypočul žiadosť svojich učeníkov a naučil nás Modlitbu Pána. Svätý Augustín k tejto téme hovorí, že Sväté písmo je pre nás vlastne jeden veľký list z domu. Autori ďalšieho textu sa následne bližšie venujú tomu, ako môžeme v Písme počuť Boží hlas a aké nástroje nám môžu pochopiť, čo nám Boh svojim slovom hovorí.

Čitatelia sa v článku Joyce Venaglieovej dozvedia viac o starobylej modlitbe srdca – Ježišovej modlitbe. Štefan Talarovič zasa predstaví modlitbu oslobodenia, určenú všetkým tým, ktorí si nevedia poradiť so svojimi každodennými problémami, cítia sa vo svojom živote stratení alebo potrebujú pomoc v duchovnom boji.

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.  

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved