Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slovo medzi nami na november: Zameraj sa na nebo

Texty novembrového čísla časopisu Slovo medzi nami sú venované nebu, nášmu pravému domovu – ako nás vedie pri rozhodovaní, ovplyvňuje naše trápenia, posilňuje nás v skúškach, napĺňa naše vzťahy. Nechýba ani predstavenie dvoch nových kníh od osvedčených autorov Adama Szustaka a Johna Eldredgea.

Ako píše vydavateľ americkej verzie časopisu Jeff Smith, v tomto čísle čitatelia nájdu bližší pohľad na prísľub, že sme všetci občanmi neba, ono je našou pra­vou vlasťou. Na skúsenostiach z vlastnej rodiny poukazuje na to, ako myšlienka na nebo dodáva silu jemu a jeho manželke a môže ju preto dodávať všetkým, ktorí stratili niekoho blízkeho. Editor slovenského vydania Lukáš Vaník opisuje svoje pocity pri oceňovaní darcov krvi, keď si pri odovzdaní plakety za sto odberov pre staršieho pána z malej dedinky uvedomil, že podobne to bude vyzerať pri Poslednom súde – tam odrazu všetci prekvapene pohliadneme na človeka, o ktorom sme nikdy nepočuli, no budeme žasnúť nad tým, čo nám o jeho viere, láske a dobrých skutkoch zjaví Ježiš.

Nebo sa začína už teraz – to je titulok prvého textu čísla, ktorý upriamuje naše srdce na pravý domov; miesto, ktoré nám pripravil Ježiš a na ktoré nás vedie Duch Svätý od chví­le nášho krstu. Toto videnie ne­ba ovplyvňuje, ako hľadíme na tú­to zem, vedie nás pri rozhodovaní, povzbu­dzuje v trápeniach, posilňuje v skúškach a napĺňa každý náš vzťah. V ďalšom článku autor v téme pokračuje preskúmaním niektorých vecí, ktoré mô­žeme urobiť pre to, aby sme za­čali prežívať nebo už tu na zemi. V texte Trápenia a nebo sa dočítame o príbehu Judity, ktorá prežila vážnu dopravnú nehodu, no kvôli bolestiam nedokázala celé mesiace pracovať či starať sa o seba a svoju rodinu. Napriek otázkam, prečo Boh dopustil, aby sa jej to stalo, nevylúčila ho zo svojho života a neustále sa modlila. Zároveň pochopila, že nasledovať Ježiša znamená kráčať s ním po krížovej ceste.

Čitatelia v čísle nájdu aj príbeh svetoznámeho španielskeho architekta Antoniho Gaudího – v roku 2000 Svätá Stolica schválila žiadosť o otvorenie procesu jeho blahorečenia. Nechýba ani predstavenie dvoch nových kníh z vydavaľestva od osvedčených au­torov Adama Szustaka a Johna Eldredgea, ktoré sa môžu stať po­môckou pri každodennom pre­tváraní sa na Ježiša. 

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.  

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved