Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Slovo medzi nami na Advent: Putovanie a ticho

Slovo medzi nami na Advent hovorí o čase ticha a putovaní – Márie i mudrcov. Čitatelia v ňom nájdu aj ďalší text o modlitbe oslobodenia a úryvok z Vianočnej novény sv. Alfonza.

Vydavateľ americkej verzie časopisu Jeff Smith na začiatku svojho úvodníka vyjadruje radosť, že k adventnému putovaniu so Slovom medzi nami  sa pripája jeden a pol milióna ľudí, ktorí ho v rôznych jazykových verziách čítajú po celom svete. Všetkých pozýva, aby každý deň tohto Adventného obdobia sedeli pri Pánových nohách. Editor slovenského vydania Lukáš Vaník píše, že Boh sa stal jedným z nás, a teda prežíva všetko spolu s nami. Cieľom Adventu je pripraviť sa na príchod Spasiteľa, ktorý môžeme najmä vďaka Eucharistii prežívať spolu s Ním.

Pozorujme a čakajme so Zachariášom – to je podtitul prvého článku. O neho sa môžeme naučiť prijímať dar tichej kontemplácie, pretože jeho viera sa prehĺbila práve v období ticha a modlitby. V druhom texte sa pripojíme k Márii, keď sa vydáva na vôbec prvé adventné putovanie. Pokúsime sa tiež pochopiť, že jej príbeh je zároveň aj naším príbehom a jej cesta aj našou cestou. Téma čísla dominuje aj v článku Putovanie mudrcov – keď ich hviezda priviedla k príbytku Svätej rodiny, klaňali sa Pánovi; od nich sa učíme prinášať Bohu poklady svojho srdca. Príbeh prvého mučeníka sv. Štefana v nás môže zväčšiť dôveru v Božie milosrdenstvo a upevniť v presvedčení, že Boh túži nám i našim blízkym priniesť uzdravenie a útechu.

V článku o „objavení Matky“ – Panny Márie Guadalupskej – hovorí jeho autorka Eileen Morganová o tom, ako uverila jej posolstvu a vďaka nemu jej dcéra zázračne prežila a vyliečila sa zo zriedkavej formy rakoviny. Michael Rivera opisuje, že napriek zlému a sebeckému rozhodnutiu, keď otehotnela jeho pätnásťročná dcéra, zažil Božie odpustenie. Bohuš Živčák rozpráva príbeh rehoľnej sestry, pre ktorú bola modlitba oslobodenia ako veľké objatie Boha, kde sa jej pohľad stretol s Jeho pohľadom lásky, a tak rozlomil jej putá neslobody.

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na emailovej adrese predplatne@smn.sk.  

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved