Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Slovenskí a českí redemptoristi prajú všetkým požehnané Vianoce

P. provinciál Václav Hypius a naše komunity v Kostolnej-Záriečí a Frýdku posielajú vianočné pozdravy:

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved