Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Scéna narodenia v Albánsku: Kristus sa rodí medzi ruinami

(Kamëz, Albánsko) Ľudia na celom svete si v tomto čase zdobia domácnosti betlehemami, motivovaní aj pápežom Františkom, ktorý vo svojom liste Admirabile signum povzbudil všetkých vo zveľaďovaní tejto nádhernej katolíckej tradície.

Aj katolíci v Albánsku udržiavajú túto tradíciu pamätajúc na zemetrasenia, ktoré zasiahli Balkán 26. novembra.

V našej redemptoristickej farnosti sv. Alfonza Márie Liguoriho v Kamëz sme nasledovali príklad farnosti sv. Dominika v Durrës, jedného z najviac zemetrasením zasiahnutých miest. Komunita tamojšej farnosti postavila betlehem medzi ruinami čakajúcimi na rekonštrukciu po zemetrasení. Chceli ťažkú situáciu reflektovať vo svetle nového života, ktorý nám Kristus prišiel dať v tajomstve jeho narodenia.

V Kamëz, pri vstupe do kostola, je možné vidieť svätú rodinu medzi hŕbami tehál, železa, dreva a prachu. Tam sa pastieri a mudrci klaňajú Vykupiteľovi. Advent bol náročná cesta sprevádzania dotknutých prírodnou katastrofou k novej nádeji. „Betlehemské jasle“, hovorí Svätý otec, „ sú ako živé evanjelium vystupujúce zo strán Svätého písma. Keď kontemplujeme vianočný príbeh, sme pozvaní vydať sa na duchovnú púť, priťahovaní pokorou Boha, ktorý sa stal človekom, aby sa stretol s každým mužom a ženou. Prichádzame na to, že jeho láska k nám je taká veľká, že sa stal jedným z nás, aby sme sa my mohli zjednotiť s ním.“ Albánsky betlehem sa dnes neodcudzuje trápeniu a nádeji obyvateľov Albánska, špeciálne tých, ktorí ešte stále trávia noci v stanoch pred ich zničenými domami, alebo tých, ktorých prijali v hoteloch a domácnostiach a pripomínajú nám, že svätá rodina sa nemohla tešiť z podobnej pohostinnosti v hostinci.

Tieto Vianoce nebudú poznačené len deštrukciou a smrťou, ale aj úžasnou solidaritou, ktorá sa medzi nami prebudila. Mnoho ľudí už od prvého momentu katastrofy zaobstarávalo jedlo, oblečenie a prístrešok pre postihnutých. Pridalo sa aj veľa organizácií a dobrovoľníkov. Chceme využiť túto príležitosť na vyjadrenie vďačnosti celej redemptoristickej rodine za ich modlitby a podporu v našej náročnej situácii. Prajeme vám požehnané Vianoce.

P. Laureano Del Otero Sevillano CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved