Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Saratov – mesto na Volge

Vo veľkonočnom období sa kresťania po celom svete modlia modlitbu „Raduj sa, nebies Kráľovná“. Takýmto spôsobom, spolu s nebeskou Matkou, vyjadrujú radosť zo zmŕtvychvstania jej milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý premohol smrť a všetkým ľuďom otvoril bránu Božieho kráľovstva.

Túto radosť Pánovho zmŕtvychvstania som tento rok prežíval zvláštnym spôsobom. Dostal som príležitosť vypomôcť v Saratovskej diecéze. Moja služba v diecéze trvala 2 týždne, a to od 19. 4. 2018 do 3. 5. 2018. Na výpomoc ma pozval vdp. Ondrej Slávik, ktorý v nej pôsobí na misiách od roku 2016. Katolícka Cirkev v Rusku, ktoré má rozlohu 17 100 000 km2, má jednu Moskovskú arcidiecézu a tri diecézy: Saratovskú, Novosibirsku a Irkutskú.

Saratovská farnosť spravuje aj farnosť Kamyšyn, ktorá je vzdialená 190 km na juh od Saratova. Práve tu som slúžil svätú omšu v nedeľu dobrého Pastiera – teda štvrtú Veľkonočnú nedeľu. V tejto farnosti pôsobili do roku 2005 aj kňazi zo Slovenka: Jozef Strapko, Jozef Gunčaga a Jozef Matis. Mal som možnosť slúžiť raz v Penze, ktorá je vzdialená 225 km smerom na severozápad od Saratova, a viackrát som bol v Markse, ktorý je vzdialený 70 km od Saratova. Hlavným nedostatkom katolíckej Cirkvi v Rusku je absencia kňazov. Tých niekoľko kňazov, ktorí tu pôsobia, musí dosť času precestovať za veriacimi, aby ich povzbudili vo viere. Pastorácia a katechizácia sa tu uskutočňuje najčastejšie v nedeľu po svätej omši, kedy ľudia prídu na svätú omšu a po nej sa neponáhľajú domov. Do kostola v nedeľu prichádzajú ľudia rozličných vekových kategórii, pričom je vidieť obrovský rozdiel medzi mestami, kde kňaz pôsobí a kam dochádza.

Preto pamätajme aj na týchto ľudí, aby im Pán poslal robotníkov na veľké pole žatvy, ktorým je Rusko.

Artur Bilyk, CSsR

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved