Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Rok 2019 je pre poľských redemptoristov Rokom sv. Gerarda Majellu

Zasvätením času sv. Gerardovi od začiatku januára do konca decembra tohto roku si redemptoristi v Poľsku prostredníctvom rôznych udalostí a publikácií pripomenú a priblížia postavu nášho svätého spolubrata. Na miestach, kde pastoračne pôsobia, sa budú snažiť oživiť úctu k nemu, a tam, kde sv. Gerard ešte nie je známy, budú propagovať jeho príbeh.

Rok má svoje špeciálne logo. Je na ňom postava sv. Gerarda a holubica – symbol Ducha Svätého – v nadväznosti na aktuálny pastoračný rok v Poľsku (jeho témou je „Misia v moci Božieho Ducha“ – pozn. prekladateľa). Autorom loga je P. Andrzej Kowalski CSsR.

Charizma sv. Gerarda je veľmi aktuálna. Stratení, tí, ktorí potrebujú obrátenie a odpustenie hriechov vo sviatosti zmierenia, tí všetci v ňom môžu nájsť oporu. Môžu sa k nemu tiež utiekať matky v požehnanom stave, manželia, ktorí prosia o dar potomstva, ale aj rodiny stojace pred náročnými výzvami.

S pohľadom upretým na nášho svätého spolubrata, ktorý bol tak jasný v svojich postojoch, redemptoristi v Poľsku v tomto roku odvážne reflektujú motiváciu a ovocie svojho povolania. Povzbudení Gerardovým neustálym smerovaním k svätosti cez bezpodmienečnú poslušnosť Božej vôli sa chcú vrátiť k svojej prvotnej horlivosti a fascinácii Ježišom, a tak hlásať hojné vykúpenie v moci Božieho Ducha. Tak ako svätý Gerard chcú dať ľuďom pocítiť, že sú „Božími mužmi“ a snažiť sa, aby ľudia cez ich službu zakúšali milosrdnú lásku Nebeského Otca.

Sv. Gerard, posilňuj nás svojim príkladom a príhovorom: v našich komunitách – aby sme obnovovali rehoľného ducha a nepodľahli pokušeniu svetskosti, v našom apoštoláte – aby sme na prvé miesto dávali evanjeliový zápal a zvíťazili v boji proti pokušeniu ohraničiť sa do starých, osvedčených pastoračných metód. Buď nám blízkym bratom, jasným vodcom. Oroduj za nás!

Zdroj: www.redemptor.pl

Preklad: Juraj Džama

 

Príbuzné články:

Gerard : Svätec pre matky, otcov a všetkých nás

Svätý Gerard Majella

Video o Gerardovi

Časopis o sv. Gerardovi (USA)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved