Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi z Vietnamu vyzývajú k modlitbám a solidarite proti neoprávnenému privlastneniu ich kláštora

Na fotografii z 9. novembra 2023 je kláštor redemptoristov, ktorý v súčasnosti slúži ako nemocnica Dong Da a prechádza vnútornými a vonkajšími opravami.

Nemocnica Dong Da v Hanoji vo Vietname, ktorá je majetkom kláštora redemptoristov v Hanoji, začala nedávno opravovať vnútorné a vonkajšie priestory budovy. Keďže redemptoristi túto činnosť nepovolili, považuje sa to za pokus o privlastnenie si budovy, ktorá je ich majetkom. Páter Joseph Nguyễn Văn Hội CSsR, predstavený komunity redemptoristov v Hanoji, rozposlal všetkým spolubratom, sestrám a partnerom vo svete list, v ktorom ich žiada o modlitby a solidaritu v úsilí o znovuzískanie historickej budovy kláštora a obnovenie jej pôvodnej funkcie.

Vo svojom liste popisuje situáciu, keď v posledných dňoch, zvlášť okolo 6. novembra 2023 nemocnica Dong Da uskutočnila rozsiahle rekonštrukcie a opravy starého kláštora redemptoristov (ktorý bol pred desaťročiami zabavený a je používaný ako nemocnica Dong Da), a to v interiéri aj exteriéri. Počas tohto obdobia boli takmer všetci redemptoristi mimo kláštora na každoročných rekolekciách, páter Joseph preto vyslal zástupcu pastoračnej rady farnosti Thái Hà, aby sa naliehavo stretol so správcami nemocnice a žiadal od nich zastavenie opráv a rekonštrukcií. Riaditeľ a správna rada nemocnice už predtým dvakrát navštívili farnosť a stretli sa s jej správcami, aby prediskutovali veľmi potrebné opravy zanedbaných častí nemocnice. Redemptoristi ich prosili, aby požiadali vyššie orgány o výstavbu novej nemocnice na inom mieste, keďže budova bola pôvodne postavená ako kláštor a je úplne nevhodná na fungovanie ako nemocnica. Oni však pokračovali v rozsiahlych rekonštrukciách bez akejkoľvek konzultácie alebo písomného oznámenia. Redemptoristi pripravujú oficiálny protestný list úradom a zvažujú právne kroky na zastavenie tohto neoprávneného privlastňovania si ich kláštora.

Páter Joseph v liste ďalej píše: „Drahí spolubratia, kláštor zabavený pre túto nemocnicu je materiálnym a duchovným srdcom našej kongregácie vo Vietname, ktorý vybudovali a modlili sa v ňom generácie našich redemptoristov v priebehu minulého storočia. Keďže sa blížime k 100. výročiu našej služby v našej krajine, zúfalo dúfame, že sa Kongregácia dokáže zjednotiť a žiadať jeho vrátenie. Pokorne vás prosíme o modlitby a podporu v boji za znovuzískanie nášho posvätného domova.“

K modlitbám sa pripája aj naša Provincia, ktorá viac ako 40 rokov zažívala totalitný prístup moci k rehoľným spoločenstvám a cirkvi. Na rozdiel od našich vietnamských spolubratov si však o pár dní pripomenieme už 34. výročie Nežnej revolúcie, vďaka ktorej padol totalitný režim v bývalom Československu a my sme získali aj náboženskú slobodu. Vyprosujeme tento dar slobody aj našim spolubratom a všetkým obyvateľom Vietnamu.

Zdroj: Scala News

Úprava a preklad: Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved