Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptoristi na misiách v Dúbravke po 110 rokoch

V týždni od 14. do 22. októbra 2023 vedie tím P. Michala Zamkovského misie vo farnosti Bratislava – Dúbravka. Redemptoristi sa sem vrátili po 110 rokoch, naposledy tu viedli misie v roku 1913. V roku 2010 v rámci celomestských misií viedli misie v Dúbravke pátri vincentíni.

Prvé misie redemptoristov v tejto farnosti sa uskutočnili ešte za Rakúsko-Uhorka pred 110 rokmi! Priamo do vtedajšieho Prešporku sa redemptoristi za Uhorska nedostali. Tam prevládalo nemecko-maďarské obyvateľstvo, ale okolie Bratislavy bolo i vtedy slovenské s početným chorvátskym obyvateľstvom. Krátko po Rači zažila misie aj farnosť Dúbravka na prelome rokov od 25. decembra 1912 do 1. januára 1913. Misionári redemptoristi boli, rovnako ako pri predchádzajúcich misiách, z Moravy z Červenky. Vďaka zachovanej kronike kláštora Červenka u Litovli vieme, že čas ranných a večerných kázní, ako aj iných misijných pobožností sa opäť musel prispôsobiť ľuďom dochádzajúcim do zamestnania vo fabrikách. Ranné kázne bývali už o 5. hod. ráno, večerné s ružencom o 19. hod. Nakoľko bol kostol vzdialený od dediny, vládlo zlé počasie a cesty boli plné blata, obec sama ponúkla misionárom povoz. Mnohých obyvateľov Dúbravky však ani zlé počasie neodradilo z účasti na misiách a počas celého trvania misií prichádzalo množstvo ľudí na kázne i ku sviatostiam. Mená misionárov nie sú známe. Verní svojej tradícii, vykonali tu redemptoristi o rok aj misijnú renováciu od 25. do 31. decembra 1913. Túto renováciu viedli dvaja pátri Slováci: P. Jozef Grigeľ a P. Karol Stašík. Na obnovu misii prichádzalo taktiež veľa ľudí.

Podľa svedectva pamätníkov druhé misie v tejto farnosti sa uskutočnili v pohnutej dobe krátko po tzv. Víťaznom februári, cez pôstne obdobie v roku 1948. Dobové dokumenty sa v tomto prípade nezachovali, môžeme sa však domnievať, že misie vtedy viedli redemptoristi z kláštora v Bratislave na Puškinovej ulici, kde sa poldruha desaťročia predtým usadili. 

Tohtoročné misie sa začali privítaním misionárov a sv. omšou v sobotu večer v kostole Ducha Svätého. V nedeľu a v nasledujúce dni pokračovali sv. omšami, stretnutím pre mládež, pre ženy, pre mužov, sv. omšami pre deti, evanjelizačnými programami v školách. P. Michal Zamkovský povzbudil farníkov, aby prijali sviatosť zmierenia a keď cítia potrebu, tak aj generálnu svätú spoveď. K dispozícii je počas týždňa viacero kňazov. Na misiách sa podieľajú aj laickí spolupracovníci zo spoločenstva Calvary; v tíme je aj Colin Symes, misionár z Edinburgu. Záver misií s požehnaním misijného kríža bude v nedeľu 22. októbra populudní o 15:00.

Ako povedal P. Michal Zamkovský pre farský časopis, „podstatou ľudových misií je možnosť počuť živé a účinné Božie Slovo a zažiť spoločenstvo Cirkvi. Cieľom misií je prebudiť v ľuďoch túžbu po Bohu a obrátiť sa k nemu celým srdcom. Máme už bohatú skúsenosť s tým, že je to možné, lebo čas misií je vďaka modlitbám mnohých ľudí mimoriadny a milostivý čas na obrátenie.“

V farnosti Bratislava – Dúbravka žije okolo 35 000 obyvateľov, okrem historického Farského kostola sv. Kozmu a Damiána je vo farnosti Kostol Ducha Svätého a Kaplnka Ružencovej Panny Márie.

Mediálny tím redemptoristov

Foto: FB Farnosť Dúbravka a mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved