Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyRedemptoristi Jan Kuník a Lukáš Michalovič zložia doživotné sľuby

Redemptoristi Jan Kuník a Lukáš Michalovič zložia doživotné sľuby

Páter Jan Kuník CSsR a brat Lukáš Michalovič CSsR zložia dnes na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v kostole Srdca Ježišovho na bratislavských Kramároch do rúk provinciála Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa Václava Hypiusa CSsR doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti.

Lukáš Michalovič, ktorý pochádza z Prievidze v Banskobystrickej arcidiecéze, začal svoju formáciu v reholi redemptoristov v roku 2016. Dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti zložil 15. augusta 2019 po noviciáte v Lubaszowej v Poľsku. Po ukončení bakalárskeho štúdia a 4. ročníka na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity (TF TU) študoval na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. V nasledujúcom akademickom roku bude pokračovať v magisterskom štúdiu teológie a filozofie na TF TU v 5. ročníku.

Jan Kuník pochádza z Písku v Českobudejovickej diecéze a kňazskú vysviacku prijal v roku 1995. Do roku 2016 pôsobil ako diecézny kňaz vo farnostiach Tábor, Chotoviny a Rožmitál pod Třemšínem a potom začal formáciu v reholi redemptoristov. Po noviciáte v Lubaszowej v Poľsku zložil 15. augusta 2019 dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Aktuálne pôsobí v komunite redemptoristov na Svatej Hore.

Prosíme o vaše modlitby!

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..