Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Redemptorista kardinál Joseph Tobin sa vyjadril k Františkovej exhortácii o Amazónii

Ponúkame vám úryvky z vyhlásenia kardinála Josepha W. Tobina CSsR, arcibiskupa americkej arcidiecézy Newark, k posynodálnej exhortácii pápeža Františka Milovaná Amazónia:

„Počas rokov služby pre moje rehoľné spoločenstvo, Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristov), som mal výsadu navštíviť misionárov vo viac ako 70 rôznych krajinách po celom svete. V priebehu tohto času som sa naučil, že každý misionár je povolaný 1) milovať ľudí, ku ktorým je poslaný, 2) vážiť si ich tradície, zvyky a životné skúsenosti, 3) pomáhať im budovať miestne komunity a odmietať všetky snahy o zneužívanie ich prírodných zdrojov a 4) byť Ježišovou tvárou vtelenou medzi nimi. Tam, kde sa misionárom darí napĺňať toto poslanie, ich služba prekvitá, semená padajú do dobrej zeme a spoločenstvá prežívajú a rastú aj zoči-voči ohromným prekážkam.

Po mnohých mesiacoch modlitieb, pozorného počúvania a starostlivej reflexie diskusií na Špeciálnej biskupskej synode pre Amazóniu v Ríme 6. – 27. októbra 2019 o výzvach a príležitostiach v službe etnikám v amazonskom regióne, pápež František potvrdil tieto štyri zásadné prvky misionárskeho učeníctva. Upriamil našu pozornosť na evanjeliový príkaz deliť sa s Kristovým svetlom so všetkými národmi sveta vrátane našich milovaných sestier a bratov v Amazónii.

Ich smutná história presídľovania, vykorisťovania a zneužívania volá hlasno do celého sveta. Našou odpoveďou musí byť súcitná solidarita a angažované kráčanie spolu s týmito bratmi a sestrami pri ich úsilí o zachovanie prírodných krás regiónu a tam, kde je to možné, obnovenie bohatstiev ohrozených hrubým nepochopením ekonomického a kultúrneho „pokroku“.

Cieľ pápeža Františka je širší a hlbší, než o ňom informujú médiá a ako naznačujú komentáre odborníkov. Žiada nás všetkých, aby sme boli učeníkmi-misionármi, ktorí 1) milujú týchto bratov a sestry, 2) vážia si ich ľudskú dôstojnosť, 3) starajú sa o náš spoločný domov ako správcovia Božieho stvorenia a 4) sú Kristovou tvárou vtelenou v našich ľuďoch, našich inštitúciách a v našom záväzku ohlasovať evanjeliovú radosť.“

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: br. Lukáš Michalovič CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved