Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

REDCAMP 2014, Krakov

V sobotu 2. augusta 1014 sa gréckokatolíckou liturgiou ukončila REDCAMP –redemptoristická evanjelizačná škola. Bola to svojho druhu organizovaná škola pod patronátom Konferencie redemptoristov Európy. V škole sa zúčastnilo 27 osôb z krajín, ako: Poľsko, Slovensko, Česko, Portugalsko, Taliansko a Španielsko. V škole bol tiež deň bratského stretnutia s mladými redemptoristami z Talianska, Írska, Anglicka, Nemecka, Zimbabve, Ukrajiny, Slovenska a Iraku, ktorí prežívali mesiac duchovnej obnovy v Tuchove.

Cieľom REDCAMP-u bolo pripraviť účastníkov k bezprostrednej evanjelizácii. Z tohto dôvodu katechézy a vyučovanie bolo zamerané na základné ohlasovanie akou je kerygma. Účastníci každý deň spoznávali a mali možnosť osobne spoznávať jednotlivé prvky kerygmy: Božia láska, hriech a spása, odovzdanie života Ježišovi, pôsobenie Ducha Svätého a spoločenstvo Cirkvi. Okrem prednášok v rámci prípravy na hlásanie svedectva a ohlasovania kerygmy boli tiež workshopy.

Významnými udalosťami počas REDCAMP-u boli večerné pobožnosti: zmierenia, odovzdania života Ježišovi a misijného poslania. Na posledný deň 1. augusta, liturgickej spomienky sv. Alfonza de Liguori, zakladateľa redemptoristov, vyšli účastníci do ulíc Krakova, kde mali možnosť bezprostrednejšie evanjelizovať obyvateľov a turistov. Vo večerných hodinách v chráme Matky ustavičnej pomoci na Podgórzu, sa uskutočnil večer chvál. Na túto večernú modlitbu sa zišlo mnoho ľudí, ktorí chceli vzdávať Bohu chválu. Bol to výnimočný čas vzdávania chvály Bohu mnohými národmi.

Bohatstvom REDCAMP-u bolo to, že sa na nej zúčastnili osoby, ktoré reprezentovali mnohé národy, a tiež skutočnosti Cirkvi. Bolo to znamenie jednoty a zároveň nádeje pre Európu, ktorá potrebuje novú evanjelizáciu. Nasledujúci REDCAMP sa bude konať v Benátkach v poslednom týždni júla 2015.

Svedectvo slovenskej účastníčky Redcampu v Krakove http://www.redemptoristi.nfo.sk/index.php/archives/3273

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved