Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Prvé stretnutie laických misionárov Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa

Prvé stretnutie laických misionárov našej Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa sa konalo 27. novembra. Uskutočnilo sa prostredníctvom platformy Zoom a zúčastnilo sa ho viac ako 160 účastníkov, vrátane generálneho predstaveného, koordinátorov, vyšších predstavených, rehoľníkov a laikov, ktorí sprevádzajú Partnerstvo v misii v Kongregácii, a mnoho laických misionárov Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa.

Po privítaní všetkých účastníkov páter Pedro López, generálny konzultor a vedúci Sekretariátu pre evanjelizáciu, pripomenul účastníkom cestu, ktorou si Kongregácia v otázke Partnerstva v misii prešla, a najnovšie úspechy pri vypracovaní Direktória a Ratio Formationis pre Partnerstvo v misii.

Poukázal na rozličné a legitímne formy života v Partnerstve v misii v Kongregácii. Potom páter Pedro pripomenul dôvody, ktoré viedli k uskutočneniu tohto stretnutia s laickými misionármi Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa (MLSR), jednej z foriem, ustanovených XXI. generálnou kapitulou v roku 1991: „sú najplnším vyjadrením spolupráce a účasti laikov na apoštolskom živote Kongregácie,“ ako povedal páter Lasso de la Vega vo svojej Comunicande č. 4.

Anne Walsh, zodpovedná za Úrad pre Partnerstvo v misii a Generálnu komisiu, predstavila ciele stretnutia. Reagovali na túžbu, ktorú vyjadrili niektorí členovia Komisie, aby sa uskutočnilo prvé stretnutie s laickými misionármi Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa: aby sme sa navzájom spoznali, pochopili, ako žijeme svoje povolanie ako laickí misionári, a preskúmali cesty do budúcnosti. Anne Walsh potom predstavila priebeh stretnutia.

Po úvodnej modlitbe, ktorú viedli Rafael Junquera a Pili Hernán, laickí misionári z madridskej provincie, sa slova ujal generálny predstavený P. Michael Brehl, aby vyjadril radosť z usporiadania tohto stretnutia – „prvého celosvetového stretnutia na úrovni Kongregácie, ktoré spája toľkých laických a rehoľných redemptoristov“. Povedal, že stretnutie MLSR zahŕňa veľkú časť redemptoristickej rodiny a znamená silný záväzok byť prítomný v tomto zranenom svete. Povzbudil všetkých, aby svoje povolanie vtelili do konkrétnej reality, do času, ktorý žijeme, a tak sa aktívne podieľali na apoštolskom živote komunít v modlitbe a misii.

Laickí misionári Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa z jednotiek, v ktorých sa toto laické povolanie formovalo, a ďalší laickí spolupracovníci, ktorí sa aktívne podieľajú na spiritualite a poslaní Kongregácie, počas zvyšku popoludnia, predstavili svojim skupinám skúsenosti svojho povolania v príslušných jednotkách a svoju misijnú činnosť. Bol to vzácny čas s tisíckami skúseností, ktoré ukázali bohatstvo laikov v našej Kongregácii.

Účastníci sa rozhodli odložiť prezentáciu Direktória a Ratio Formationis pre Partnerstvo v misii na ďalšie stretnutie. Taktiež sa dohodli, že budú pokračovať v týchto stretnutiach, na ktorých sa laickí misionári Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa každoročne stretnú.

Ďakujeme všetkým účastníkom stretnutia, prekladateľom, ktorí uľahčovali komunikáciu, a Generálnej komisii pre Partnerstvo v misii, ktorá toto online podujatie navrhla a zrealizovala.

Autor: P. Pedro López CSsR

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved