Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Prosba o modlitbu za utíšenie nepokojov v Burkina Faso

Drahí spolubratia, drahé rodiny, drahí priatelia a laickí spolupracovníci celej Kongregácie,

asi neviete, čo sa práve deje v západnej Afrike, kde žijú a pôsobia aj naši spolubratia zo Západoafrickej viceprovincie (fr. Afrique de l’Ouest). Úprimne môžem povedať, že už minimálne tri roky je táto oblasť naplnená veľkou nestabilitou a neistotou, spôsobenou vraždenými útoky a násilím páchaným teroristickými skupinami. V Burkina Faso alebo v susedných krajinách (Niger, Mali a Nigéria) sa zabíja takmer každý deň.

Vo štvrtok 31. januára 2019 sme dostali správu, že boli zabití štyria príbuzní, vrátane tehotnej ženy, našich dvoch spolubratov – pátrov Justina a Evarista Ouedraogoovcov, pochádzajúcich z dediny Kongoussi v Burkina Faso.

V mene otca generálneho predstaveného a v mene celého generalátu ich rodinám zo srdca vyjadrujeme úprimnú sústrasť a uisťujeme ich o našich modlitbách. Opäť sa modlíme za to, aby Boh týchto zosnulých prijal do svojho Kráľovstva života, pokoja a lásky. Áno, nech im Boh, náš Otec, udelí večný odpočinok a nech daruje útechu všetkým ich príbuzným. Amen.

Pre nás ostatných, drahí bratia, priatelia a laickí spolupracovníci rodiny redemptoristov, platí, že „rodina je telo a ak v tele trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy“. Ako rehoľná rodina im chceme preukázať svoje solidaritu. Chceme tiež uistiť o svojich modlitbách tých, ktorí v tejto západoafrickej oblasti trpia pre terorizmus (pre džihádistov, fanatizmus a radikalizmus). Otec Justin a Evarist Ouedraogoovci, môžete si byť istí naším večným priateľstvom a našou sústrasťou. My sme „Svedkovia Vykupiteľa v tomto zranenom svete – solidarita a misia!“

Z tohto dôvodu by som chcel celú Kongregáciu vyzvať k modlitbe nielen za našich spolubratov a ich rodiny, ktoré trpia bolesťou, spôsobenou stratou ľudského života, ale vôbec za všetkých ľudí, ktorí prišli o život, ako aj za tých, ktorí trpia pre smrtonosné zlo terorizmu, netolerancie, násilia, pomsty, neistoty a zmätku.

Náš Vykupiteľ, Kristus, povedal: „Dúfajte, ja som premohol svet.“ Áno, my vieme, že je to tak, a veríme tiež, že „copiosa apud Eum redemptio“, totiž že „u neho je hojné vykúpenie“.

S dôverou v to, že on sám je po našom boku, prosme ho o posilnenie našej viery, nádeje a lásky uprostred skúšok a súžení v tomto našom zranenom svete. Nech Pán každého z nás urobí nositeľom svojho života a evanjelia lásky a nech nás stále posilňuje, aby sme boli vždy silnejší ako zlo a smrť vo všetkých ich podobách. Amen.

Bratsky zjednotení v Kristovi, našom Vykupiteľovi,

Páter Nicolas Issifi-Ayouba CSsR

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved