Slovo medzi nami
DomovNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaProrok Jonáš – ako rozpoznať a prijať Božiu vôľu

Prorok Jonáš – ako rozpoznať a prijať Božiu vôľu

Počas uplynulého víkendu sa konala v našom kláštore v Kostolnej – Záriečí duchovná obnova zameraná na proroka Jonáša. Kniha, ktorá má len štyri kapitoly, sa stala skvelým podkladom k rozlišovaniu Božej vôle, jej následnému prijatiu a uskutočňovaniu v životoch 35 účastníkov, ktorí prijali pozvanie na toto stretnutie. Účastníčka Beátka povedala: Za tie necelé  tri dni sme toho veľa prešli, ďakujem aj za sväté omše, chvály, modlitby, (…), po duchovnej obnove mám čas žiť s témou aj ďalej, premeditovať ju a následne pretaviť do života.“ Mnohí účastníci sa našli v osobe proroka Jonáša, ktorý mal problém prijať Božiu vôľu a riešil to tým, že utekal pred Božím poslaním. Kniha proroka Jonáša nám jasne komunikuje, že Boh je milosrdný i láskavý, a má túžbu všetkých bez rozdielu pritiahnuť k sebe. Zo strany človeka stačí urobiť pokánie, ktoré začína zmenou našich postojov nelásky a neodpustenia. Práve tieto hnutia srdca nás otvárajú pre vnímanie Božej prítomnosti. Počas duchovnej obnovy vypomáhali členovia nášho spoločenstva Koral. Všetkým účastníkom a slúžiacim patrí veľká vďaka.

Komunita redemptoristov Kostolná – Záriečie

----
Twitter
Visit Us
Follow Me
Tweet
Youtube
Soundtier