Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Prísaha svätého Alfonza pre Nepoškvrnene počatú Pannu Máriu

Mladý neapolský právnik v roku 1713, hneď po získaní titulu „utroque jure“, slávnostne vyhlásil svoju krvnú prísahu brániť privilégium Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Ráno 21. januára 1713 sa mladučký kandidát Alfonso de Liguori zúčastnil na skúške na získanie právnického titulu a získal doktorát z civilného a kanonického práva. „Jednomyseľne, bez akýchkoľvek oponentských hlasov“, napriek jeho ešte chlapčenskému výzoru a vzrastu, bol Alfonz vyhlásený za doktora in utroque jure (obojakého práva) so zmienkou o chvále „Summo cum honore maximisque laudibus et admiratione“ (s najvyššou poctou a chválou).

Po rituálnych pozdravoch, ktoré mu venovali prítomní, Alfonz na kolenách najprv zložil vyznanie katolíckej viery v znení takzvanej tridentskej formuly a potom sa slávnostne zaviazal k vtedy ešte nedefinovanej dogme o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie a vyslovil nasledujúci text, určite oficiálny, ale napísaný a podpísaný vlastnou rukou, niekedy dokonca krvou:

„Ja, Alfonz Mária de Liguori, najpokornejší služobník Márie, vždy Panny, Božej Matky, sklonený k nohám Božieho Majestátu v prítomnosti nevýslovnej Trojice jediného Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého, berúc si za svedkov všetkých obyvateľov nebeského Jeruzalema, verne verím duchom, úprimne prijímam srdcom a pevne ohlasujem ústami, že vy, Matka Božia, vždy Panna, ste boli predmetom absolútne jedinečnej výsady zo strany všemohúceho Boha: ste úplne uchránená od každej škvrny prvotného hriechu od prvého okamihu vášho počatia, teda od chvíle spojenia vášho tela s vašou dušou. Na verejnosti i v súkromí, až do posledného dychu svojho života, budem učiť toto učenie a budem sa zo všetkých síl usilovať, aby sa ho držali a učili ho aj všetci ostatní. Takto svedčím, takto sľubujem, takto prisahám a nech mi pomáha Boh a tieto sväté evanjeliá.“

Ako dospelý, teraz už uznávaný misionár, biskup a spisovateľ, obnovil svoju prísahu zo šestnástich rokov: „Ach, moja nepoškvrnená Pani, teším sa s vami, keď vás vidím obohatenú takou čistotou. Ďakujem a navrhujem vždy ďakovať spoločnému Stvoriteľovi za to, že vás uchránil od každej škvrny viny, čo považujem za isté, a na obranu tejto veľkej a výnimočnej výsady vášho nepoškvrneného počatia som pripravený a prisahám, že v prípade potreby položím aj svoj život.“

Zdroj: www.santalfonsoedintorni.it a T. Rey-Mermet, il Santo del secolo dei lumi

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved