Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyArticles in EnglishPrínos sv. Alfonza misionárskej Cirkvi

Prínos sv. Alfonza misionárskej Cirkvi

Tento rok, redemptoristická rodina a Alfonziánska akadémia, oslavujú spolu s celou Cirkvou 150. výročie vyhlásenia svätého Alfonza za učiteľa Cirkvi.

Pri príležitosti tohto významného výročia napísal pápež František 23. marca 2021 posolstvo generálnemu predstavenému redemptoristov a Alfonziánskej akadémie v Ríme: 

Posolstvo pápeža Františka pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Alfonza za učiteľa Cirkvi.

Svätý Otec navrhuje sv. Alfonza za „vzor pre celú Cirkev, ktorá ide ďalej v misii.“ Zároveň vyzýva redemptoristov, aby podobne ako sv. Alfonz „išli v ústrety krehkým bratom a sestrám našej spoločnosti. To predpokladá rozvoj morálnej teologickej reflexie a pastoračnej činnosti, schopnej angažovať sa pre spoločné dobro, ktoré má svoje korene v ohlasovaní kerygmy, ktorá má rozhodujúcu úlohu pri obrane života, voči stvoreniu a bratstvu.“

Nasledujúca audiovizuálna prezentácia (so slovenskými titulkami) ponúka príležitosť vypočuť si posolstvo pápeža Františka a znovu sa nad ním zamyslieť.

Zdroj: cssr.news

Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..