Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Prínos sv. Alfonza misionárskej Cirkvi

Tento rok, redemptoristická rodina a Alfonziánska akadémia, oslavujú spolu s celou Cirkvou 150. výročie vyhlásenia svätého Alfonza za učiteľa Cirkvi.

Pri príležitosti tohto významného výročia napísal pápež František 23. marca 2021 posolstvo generálnemu predstavenému redemptoristov a Alfonziánskej akadémie v Ríme: 

Posolstvo pápeža Františka pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Alfonza za učiteľa Cirkvi.

Svätý Otec navrhuje sv. Alfonza za „vzor pre celú Cirkev, ktorá ide ďalej v misii.“ Zároveň vyzýva redemptoristov, aby podobne ako sv. Alfonz „išli v ústrety krehkým bratom a sestrám našej spoločnosti. To predpokladá rozvoj morálnej teologickej reflexie a pastoračnej činnosti, schopnej angažovať sa pre spoločné dobro, ktoré má svoje korene v ohlasovaní kerygmy, ktorá má rozhodujúcu úlohu pri obrane života, voči stvoreniu a bratstvu.“

Nasledujúca audiovizuálna prezentácia (so slovenskými titulkami) ponúka príležitosť vypočuť si posolstvo pápeža Františka a znovu sa nad ním zamyslieť.

Zdroj: cssr.news

Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved