Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Pred tromi rokmi začala pôsobiť nová medzinárodná komunita v Luxemburgu

V septembri 2015 obnovili redemptoristi svoju medzinárodnú pastoračnú činnosť v Luxemburgu. V súčasnosti tu pôsobia redemptoristi zo Štrasburgu. Počiatky činnosti redemptoristov v Luxemburgu siahajú do roku 1851. Vtedy tu redemptoristi vykonali veľké misie. Boli prvou mužskou rehoľou, ktorá prišla po Francúzskej revolúcii do Luxemburského veľkovojvodstva. V roku 1856 začali so stavbou kostola sv. Alfonza. Známi boli najmä farskými misiami a spovednou službou. Redemptoristom bola v roku 1969 zverená „Paroisse Européenne,“ čiže európska farnosť. Táto farnosť slúžila rôznym jazykovým skupinám. Pastorácia bola uskutočňovaná vo francúzštine, nemčine, taliančine, angličtine a po flámsky. V súčasnosti chcú redemptoristi obnoviť podobnú službu vo všetkých týchto jazykoch. Výnimkou je taliančina, v ktorej sa už slúžia omše vo viacerých kostoloch. Momentálne sa v kostole sv. Alfonza slúžia omše a vysluhuje sviatosť zmierenia po anglicky, nemecky, luxembursky a francúzsky. V Luxemburgu tvorí až 44,5% z celkového počtu obyvateľov komunita cudzincov. V hlavnom meste žije až 65% celkového počtu obyvateľov Luxemburska. V meste Luxemburg žijú ľudia zo 143 národov.

Redemptoristi by radi otvorili pastoračné centrum pre prisťahovalcov hovoriacich španielsky, anglicky a nemecky.  Kostol aj komunitný dom redemptoristov sú veľmi priestranné, dokážu vytvoriť priestor pre viacero jazykových skupín. Miestny biskup redemptoristom ponúka vykonávať pastoračnú starostlivosť o mladých a kňazov.

Zdroj: List koordinátora Konferencie Európa č. 17 (14. 8. 2014)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved