Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Pred 125. rokmi založil p. Federico Grote, CSsR Spolok katolíckych robotníckych kruhov

Pri príležitosti 125. výročia snemu, ktoré dalo zrod Spolku katolíckych robotníckych kruhov, vydali členovia inštitúcie vyhlásenie, v ktorom ďakujú svojmu zakladateľovi, nemeckému kňazovi redemptoristovi Federicovi Grote a robotníkom, ktorí boli tvorcami histórie. Federico Grote založil prvý Spolok katolíckych robotníkov v Argentíne, inšpirovaný encyklikou Rerum Novarum pápeža Leva XIII.

Jeho prvé zhromaždenie zvolal 2. februára 1892. Na pamiatku svojho zakladateľa, muža neochvejnej viery, ktorý si neuvedomoval dosah a dôležitosť svojho počinu, oslávil Spolok katolíckych robotníckych kruhov prácu otca Groteho a vyjadril vďaku a hrdosť na toto zjednotenie do jednej inštitúcie, ktorej cieľom je materiálne a duchovné blaho robotníkov.

Otec Federico Grote CSsR, zakladateľ Katolíckych robotníckych kruhov, bol prvý, kto 29. októbra 1893 zorganizoval púť do svätyne Panny Márie v Lujáne, meste ležiacom v blízkosti Buenos Aires.

Zdroj www.cssr.news

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved