Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Požehnané Vianočné sviatky!

Redemptoristi provincie Bratislava-Praha spolu s provinciálom P. Václavom Hypiusom, vám všetkým želajú požehnané Vianočné sviatky!

mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved