Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Povolaní k svätosti

Čo znamená byť svätým? Vnímaš povolanie k svätosti vo svojom vlastnom živote? Na sviatok Všetkých svätých Cirkev oslavuje všetkých svätých, tých kanonizovaných či blahorečených, ale tiež zástupy tých, ktorí sú známi len Bohu, a v nebi sa radujú z oblažujúceho pohľadu na Neho. Svätec nie je superhrdina, ale niekto, kto berie vážne Ježišove slová a žije ich verne a tvorivo. Tento sviatok nás pozýva zamyslieť sa, ako uskutočňujeme svoje krstné povolanie.

Svätý Alfonz bol presvedčený, že cesta svätosti je dostupná pre každého kresťana. Vysvetľuje: „Niektorí hovoria, že Boh nechce, aby sa všetci stali svätými. Veľmi sa mýlia… Boh chce, aby sme všetci boli svätí, každý podľa svojho stavu: rehoľník ako rehoľník, laik ako laik, kňaz ako kňaz, manžel ako manžel, kupec ako kupec, vojak ako vojak.“ (Cesta lásky, ôsma hlava)

Túto tému vyzdvihol Druhý vatikánsky koncil. V konštitúcii o Cirkvi Lumen Gentium sa píše: „Je jasné, že všetci veriaci v Krista, akéhokoľvek stavu a postavenia, sú povolaní na plnosť kresťanského života a na dokonalosť v láske.“ (Lumen Gentium, 40)

Pápež František pripomenul výzvu k svätosti v dnešnom svete vo svojej apoštolskej exhortácii Gaudete et Exultate, ktorá vyšla minulý rok. V nej píše:

Všetci sme povolaní byť svätými tak, že budeme žiť s láskou a ponúkať vlastné svedectvo v zamestnaniach všedného dňa, tam, kde sa každý nachádza. Si zasvätená alebo zasvätený? Buď svätý(á) tak, že s radosťou prežívaš tvoje zasvätenie. Žiješ v manželstve? Buď svätý(á) tak, že miluješ a staráš sa o svojho manžela a o svoju manželku, ako Kristus o Cirkev. Si robotník? Buď svätý tak, že poctivo a kompetentne konáš svoju prácu v službe bratom. Si rodič alebo starý rodič? Buď svätý tak, že trpezlivo učíš deti nasledovať Ježiša. Máš autoritu? Buď svätý tak, že sa zasadzuješ za spoločné dobro a vzdávaš sa osobných záujmov.

Nech milosť tvojho krstu prinesie ovocie na ceste k svätosti. Nechaj, aby všetko bolo otvorené Bohu, a preto si vyber jeho; vyberaj si Boha znova a znova. Nestrať nádej, pretože máš silu Ducha, aby to bolo možné, a svätosť je v podstate ovocím Ducha Svätého v tvojom živote (porov. Gal 5, 22 – 23).“ (Gaudete et Exultate,14, 15)

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: br. Lukáš Michalovič

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved