Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Posviacka nového kláštora redemptoristov v Užhorode

08. júla 2017 o 10.00 hod. v Užhorode v časti Červenica vladyka Milan Šášik, CM vykonal posviacku nového ikonostasu v Chráme redemptoristov sv. veľkomučeníka Juraja. Po posviacke ikonostasu slávil vladyka Milan archijerejskú božskú svätú liturgiu. Koncelebrovali s ním redemptoristi na čele s generálnym predstaveným redemptoristov Michaelom Brehlom, provinciálnym predstaveným Bratislavsko-Pražskej provincie Václavom Hypiusom, provinciálom Rímskej provincie Giannym Congiu, viceprovinciálom michalovskej viceprovincie o. Metodom Lukačikom, redemptoristami michalovskej viceprovincie pracujúcimi na Zakarpatskej Ukrajine, redemptoristami z Ukrajiny, z Írska a Slovenska  a diecézni kňazi pracujúci v Užhorode na rôznych miestach a funkciách. V homílii sa prihovoril generálny predstavený redemptoristov o. Michael Brehl. Pozýval nás k službe milosrdenstva veriacim. Spev viedol katedrálny zbor z Užhorodu a bohoslovci užhorodského seminára.

Po sv. liturgii nasledovalo posvätenie kláštora sv. Gerarda. Výstavba kláštora sa začala v roku 2014 po dokončení výstavby Chrámu sv. veľkomučeníka Juraja. Kláštor a chrám sú miestom, kde redemptoristi michalovskej viceprovincie šíria dielo hojného vykúpenia. V Užhorode pôsobia redemptoristi od jesene 2008 a je to ich druhé miesto na Zakarpatskej Ukrajine. Od roku 1996 redemptoristi pôsobia v Koroleve, kde majú kláštor Našej Vládkyne Matky ustavičnej pomoci. Spravujú tri farnosti v Užhorode, Koroleve a dedine Chyža. Vedú arcibratstvo sv. ruženca, dávajú duchovné cvičenia duchovenstvu, duchovné obnovy a podľa možnosti aj ľudové misie. Začiatok ich apoštolátu na Podkarpatí však siaha do prvej polovice XX. storočia, museli však odtiaľ odísť v roku 1945, keď Podkarpatie pripadlo Sovietskemu zväzu.

Celá slávnosť sa niesla v duchu vďačnosti Bohu a všetkým dobrodincom za toto dielo. Kiež z toho kláštora a chrámu sa všetkým ľudom ohlasuje radostná zvesť a nech všetci stretávajúc redemptoristov stretnú milosrdného Boha, ktorý nás všetkých miluje.

o. Ján Jozef Oharčák CSsR

    

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved