Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vo štvrtok vyvrcholia pôstne obnovy pre gymnázium Svätej Uršule v Bratislave

Od 15. do 17. marca 2016 vedú redemptoristi z Bratislavy (Puškinova) spolu s misijným spoločenstvom Calvary pôstne obnovy pre Gymnázium Svätej Uršule. Spolu 6 duchovných obnov sa uskutoční vo františkánskom refektári a v kostole, v ktorom je aj Brána milosrdenstva. Reflexie, svedectvá a modlitby budú zamerané na dvoch synov a Otca z podobenstva o Milosrdnom otcovi. Počas obnovy budú mať študenti možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Každý z troch dní obnovy vyvrcholí svätou omšou. Okrem redemptoristov a členov spoločenstva Calvary budú svojim svedectvami do obnovy zapojení aj členovia komunity Cenacolo z Kráľovej pri Senci.

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved