Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pôst 2022: Rozjímavá modlitba podľa sv. Alfonza

Na tohtoročný Veľký pôst vám ponúkame sériu štyroch videí o rozjímavej modlitbe podľa svätého Alfonza. V jednotlivých častiach vás chceme sprevádzať na ceste vašej osobnej modlitby, naším zámerom nie je poskytnúť vám nové informácie, ale predovšetkým vzbudiť vo vás túžbu po každodennej rozjímavej modlitbe a ponúknuť vám konkrétny návod, ako sa modliť. Redemptoristi vám prajú, aby ste aj prostredníctvom týchto videí prehĺbili v pôstnom období svoj vzťah s Ježišom Kristom!

V kresťanskej tradícii sa hovorí o troch hlavných formách života modlitby: sú nimi ústna modlitba, rozjímanie a kontemplatívna modlitba. Svätý Alfonz Mária de Liguori, zakladateľ redemptoristov a učiteľ Cirkvi, učil, že kto sa nemodlí, nemôže byť spasený.

Rozjímanie je pre kyslík pre dušu a teplomer celého duchovného života. Z rozjímania vychádza aj prosebná modlitba, ktorá tam, kde chýba rozjímanie, skôr či neskôr ochabne, a tak je ohrozený stav milosti a spásu. Svätý Alfonz sa nikdy neunavuje opakovať, že rozjímanie a hriech nemôžu ísť ruka v ruke. Bez ohľadu na to, akú formu má, rozjímavá modlitba je nevyhnutná pre každého kresťana (kňaza, rehoľníka, laika), aby vytrval v milosti a napredoval v láske. Preto je potrebné učiť rozjímaniu všetkých ľudí.

V jednom zo svojich mnohých diel Alfonz o rozjímavej modlitbe píše: „Božím rajom je takpovediac srdce človeka. Miluje vás Boh? Milujte ho aj vy. Jeho radosťou je byť s vami a vašou radosťou je byť s ním a tráviť celý čas svojho života s tými, o ktorých dúfate, že strávia blaženú večnosť v jeho milujúcej spoločnosti. Zvyknite si hovoriť s ním osamote, familiárne, s dôverou a láskou ako s priateľom, ktorý je vám najdrahší a ktorý vás najviac miluje.“

V učení svätého Alfonza je rozjímavá modlitba dôležitá pre dosiahnutie svätosti. Je ohniskom. Duša sa v nej rozhára láskou k Bohu. Podľa Alfonza spočíva celá svätosť a dokonalosť človeka práve k láske k Ježišovi Kristovi, nášmu Bohu, nášmu Vykupiteľovi a nášmu najvyššiemu dobru. Svätosť nespočíva v modlitbe, ale v tom, že milujeme Boha celým srdcom. Tento dar však ťažko získame bez modlitby. Rozjímavá modlitba je tak najkratšou cestou k svätosti. Okrem toho, pri rozjímaní svojím príhovorom môžeme tiež pomáhať k svätosti iným.

Zdroj: Ancilli, E. (ed.): Le grandi scuole della spiritualità cristiana. Rím: Teresianum, 1984.

Text pripravil br. Lukáš Michalovič CSsR, videá mediálny tím redemptoristov.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved