Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Pôsobivý životopis kardinála Willema van Rossuma CSsR

Začiatkom apríla publikovala doktorka Vefie Poels z Radboudovej univerzity v Nijmegene životopis kardinála Willema van Rossuma CSsR (1854-1932). Neobyčajný životný príbeh Van Rossuma – od siroty z mesta Zwolle po vysokú funkciu v kúrii v Ríme – vrhá fascinujúce svetlo na históriu Cirkvi a rímskej kúrie od konca devätnásteho storočia až do medzivojnového obdobia. Bol veľkým stratégom, ktorý stál za celosvetovou misiou Rímskokatolíckej cirkvi.

kardinál Willem van Rossum CSsR

Pôsobivá kariéra tohto redemptoristu vo Vatikáne sa nezaobišla bez ťažkostí kvôli konfliktom s osobnosťami a ich kultúrami. Naučil sa však dobre udržať sa ako outsider. V roku 1911 sa stal prvým holandským kardinálom po reformácii a v roku 1918 vedúcim misijného oddelenia s oficiálnym titulom prefekt Kongregácie pre šírenie viery (dnes Kongregácia pre evanjelizáciu národov). Toto bol jeden z najvyšších postov vo Vatikáne, vďaka čomu bol Van Rossum známy ako „červený pápež“.

Van Rossum sa ukázal ako skvelý organizátor a stratég. Sústredil početné misijné iniciatívy v Ríme a prelomil nacionalistické chápanie šírenia katolíckej viery. Spojil konzervatívny víziu cirkevnej náuky s predvídavosťou vývoja misijnej Cirkvi. V ranom štádiu tak vybudoval hierarchiu z miestnych ľudí. Výsledkom bolo, že Van Rossum zabezpečil Cirkvi kontinuitu v povojnovej vlne dekolonizácie. Medzitým analyzoval organizačné neduhy vo Vatikánskej kúrii, ktoré sú aktuálne dodnes.

Táto pútavá kniha je založená na starostlivom výskume v mnohých archívoch vrátane zbierok vo Vatikáne a KDC. Tento životopis tiež ukazuje, ako sa holandská cirkevná provincia začlenila do svetovej cirkvi a ako vďaka tomuto prelátovi stúplo postavenie holandských katolíkov.

Vefie Poels a biskup De Korte

Kniha vyšla v holandčine. V súčasnosti sa pracuje na anglickom preklade.

Vefie Poels, De rode paus. Biografie van Willem van Rossum CSsR (1854-1932) [Červený pápež. Životopis Willema van Rossuma CSsR (1854-1932)] Nijmegen: Valkhof Pers, 2021.

Životopis kardinála Rossuma (v angličtine) a niekoľko fotografií vybraných pamätných predmetov (vrátane kardinálovho prsteňa, náprsného kríža a berly) – na webovej stránke jeho rodného mesta Zwolle v Holandsku (https://www.zwolleinbeeld.nl/index.php/46-foto-s-van-zwolle/belangrijke-personen-uit-de-zwolse-historie/599-kardinaal-willem-marinus-van-rossum).

Webová stránka (v angličtine) venovaná kardinálovi Rossumovi: http://www.cardinalvanrossum.eu/index.htm.

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved