Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Piaty ročník Dňa otvorených dverí v Kostolnej – Záriečí

V nedeľu 30. júna 2019 sa v redemptoristickom kláštore v Kostolnej – Záriečí konal pri príležitosti sviatku Matky ustavičnej pomoci Deň otvorených dverí.

Program otvorila modlitba posvätného ruženca a Novéna k Matke ustavičnej pomoci. Kláštorná kaplnka je zasvätená práve Matke ustavičnej pomoci, vyvrcholením preto bola slávnostná svätá omša, ktorej spolu s miestnou komunitou a slávnostným kazateľom P. C. Albertom Eseverrim CSsR, generálnym vikárom Kongregácie redemptoristov, predsedal P. Václav Hypius CSsR, provinciál redemptoristov.

Slnečné poobedie obohatili spolupracovníci komunity, veriaci miestnej farnosti a členovia spoločenstva pri redemptoristoch Koral. Pre hostí si tento rok pripravili krátke hudobné predstavenie spolu s divadlom, poukazujúcim na šírenie ikony Matky ustavičnej pomoci do celého sveta. Nechýbalo ani spoločné posedenie pri ľudovej hudbe či spoločenské súťaže, aktivity pre deti a mladých.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Nech nám Matka ustavičnej pomoci vyprosí hojnosť Božieho požehnania.

Komunita redemptoristov Kostolná – Záriečie

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved