Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Peter Donders, blahorečený pred 41 rokmi

Dnes, 23. mája, si pripomíname blahorečenie Petra Dondersa v roku 1982.

Dňa 14. mája 2023 bola v Tilburgu, kde sa narodil blahoslavený redemptorista Peter Donders, v pavilóne parku Peerke Donders po veľmi oceňovanej výstave o otroctve otvorená nová výstava: Tilburg – holandský Rím? Jej cieľom je podporiť poznanie náboženského dedičstva Tilburgu, ktoré možno nájsť všade v meste, ale ktorého význam sa dnes pre mnohých ľudí stráca. Nadácia Petrus Donders Tilburg, ktorá park spravuje, sa vždy snaží o rovnováhu medzi kultúrou a kultom, hoci ich takmer doslova rozlišuje na pavilón/múzeum a kaplnku. Samozrejme, človek musí poznať kultúru 19. storočia, aby pochopil život blahoslaveného Petra Dondersa a jeho pôsobenie v Suriname, ktorému sa venuje pavilón. Avšak Peter Donders bez kultu, jeho a nášho vzťahu s Bohom, by nebol blahoslaveným redemptoristom Petrom Dondersom, za ktorého príhovor sa v kaplnke stále každý utorok modlíme.

Máme nádej, že spomienka na blahoslaveného Petra Dondersa sa nikdy nezredukuje len na kultúru, ale vždy bude zahŕňať aj akt kultu, týkajúci sa muža, ktorého viera a láska sú príkladné, a že to jedného dňa prispeje k jeho kanonizácii.

Autorka článku: Claudia Peters, vicepostulátorka Causae Petri Donders CSsR

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved