Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyPáter Rogerio Gomes CSsR bol zvolený za generálneho predstaveného Kongregácie redemptoristov

Páter Rogerio Gomes CSsR bol zvolený za generálneho predstaveného Kongregácie redemptoristov

Dnes, keď oslavujeme narodeniny svätého Alfonza, dostala redemptoristická rodina nového generálneho predstaveného, pátra Rogeria Gomesa CSsR z provincie Sao Paulo v Brazílii, ktorý predtým pôsobil ako generálny konzultor. Srdečne blahoželáme.

Stručný životopis P. Rogeria:

Narodil sa 7. októbra 1974 v Alterosa (štát Minas Gerais) v Brazílii. Prvé rehoľné sľuby zložil 27. januára 2002 a doživotné sľuby 25. júna 2005. Kňazskú vysviacku prijal 10. júna 2006. V ďalších rokoch slúžil v rôznych farnostiach v Brazílii, pracoval ako formátor a profesor, bol zvolený za provinciála. V rokoch 2013-2016 prednášal na Alfonziánskej akadémii v Ríme a v roku 2016 bol zvolený za generálneho konzultora. Ovláda portugalčinu, taliančinu, španielčinu a angličtinu.

Zdroj: www.cssr.news

Preložil a upravil: br. Lukáš Michalovič CSsR

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..