Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Páter Ján Janok odovzdal svoju dušu Vykupiteľovi

Vo veku 90 rokov odovzdal dnes svoju dušu Vykupiteľovi P. MUDr. Ján Janok CSsR, kňaz – redemptorista.

Copiosa apud eum redemptio

P. Ján Janok sa narodil 2. marca 1929 v obci Dlhé Klčovo. Vo veku 11 rokov začal v Bratislave gymnaziálne štúdiá, v ktorých pokračoval v Podolínci, Kežmarku, Michalovciach a Rožňave. V roku 1946 vstúpil do noviciátu Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa v Českých Budějoviciach. Po zložení prvých rehoľných sľubov pokračoval vo formácii v Obořišti, tú však prerušilo prenasledovanie rehoľných spoločenstiev komunistickým režimom. V roku 1950 odmietol nastúpiť do štátom zriadeného seminára, a preto bol po internácii na Králikách odvedený do PTP v Komárne a Hájnikoch a neskôr vystriedal viaceré civilné zamestnania. V roku 1961 ukončil štúdium medicíny na Karlovej Univerzite v Prahe a do roku 1968 pracoval ako lekár – hygienik. V príprave na kňazstvo pokračoval v seminári v Litoměřiciach, kde bol 28. februára 1971 vysvätený biskupom Štěpánem Trochtou. Po získaní štátneho súhlasu pôsobil v Košiciach, Liberci, Bíline a v Košickej Novej Vsi. V roku 1986 bol zvolený za viceprovinciála Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa a po Nežnej revolúcii sa  podieľal na obnovení života redemptoristov na Slovensku. Roky požehnanej staroby prežil v Bratislave, kde s radosťou viedol kňazský a komunitný život, staral sa o rehoľný dorast, duchovne viedol členov hnutia Fokoláre, vypomáhal a slúžil chorým v nemocniciach.

Dátum pohrebných obradov bude zverejnený v najbližších dňoch.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved