Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Pápež František o modlitbe duchovného svätého prijímania od sv. Alfonza

V tomto čase, kedy sú zrušené sväté omše za účasti ľudu v Taliansku aj iných krajinách, vyzýva pápež František k duchovnému svätému prijímaniu. Počas ranných bohoslužieb v Chráme svätej Marty často prednáša modlitbu sv. Alfonza Mária Liguori.

Obmedzenie, ktoré nám neumožňuje prijať Eucharistiu, neznamená, že nemôžeme Ježiša prijať vo svojom srdci. V histórii Cirkvi existuje staroveká praktika, špeciálne potvrdená Tridentským koncilom, ktorú pápež František spomenul počas pandémie niekoľkokrát. Je to duchovné sväté prijímanie, kedy veriaci modlitbou vyjadruje nesmiernu túžbu prijať Ježiša Krista aspoň duchovne, keď mu to nie je umožnené sviatostne. Pápež sa počas slávení Eucharistie v Dome sv. Marty často modlieva slovami sv. Alfonza, pozývajúc k duchovnému sv. prijímaniu aj nás:

„Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej sviatosti oltárnej skutočne prítomný. Nadovšetko Ťa milujem a chcel by som Ťa prijať do svojho srdca. Keďže Ťa teraz nemôžem prijať sviatostne, príď mi aspoň duchovne do srdca. Objímam Ťa, už vo mne prítomného, a v láske sa s Tebou celkom spájam. Nedaj, aby ma od Teba čokoľvek odlúčilo.“

„V tejto situácii pandémie, kedy žijeme viac-menej izolovane, sme pozvaní znovuobjaviť a prehĺbiť hodnotu svätého prijímania, ktoré zjednocuje všetkých veriacich. Zjednotení s Kristom nie sme nikdy sami, ale tvoríme jedno Telo, v ktorom On je Hlavou. Je to zjednotenie, ktoré je živené modlitbou a tiež duchovným zjednotením sa na slávení Eucharistie; toto sa veľmi odporúča, keď nie je možné prijímať Ježiša sviatostne.“ (Anjel Pána, 15. marca)

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano – plné znenie textu v taliančine dostupné tu.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved