Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

P. Zamkovský vedie misie vo svojom rodisku

Od soboty 25. septembra do nedele 3. októbra sa konajú vo farnosti Toporec ľudové misie, ktoré vedie misijný tím P. Michala Zamkovského. Misie sa v nedeľu 3. októbra skončia odpustom, keďže kostol je zasvätený sv. Michalovi, archanjelovi, ktorého sviatok pripadne na čas misií.

Toporec je zároveň rodnou obcou P. Michala Zamkovského, do ktorej často a rád zavíta z neďalekého kláštora redemptoristov v Podolínci.

P. Michal pozýva nielen obyvateľov Toporca počas misií zjednotiť sa so všetkými rodákmi po svete, pripomenúť si svoje korene, modliť sa za Toporec, a tak osláviť sv. Michala, ktorý nám pomáha v boji so Zlým.

Misie môžete sledovať aj online prostredníctvom Youtube.

Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Fotografie: P. Peter Slobodník CSsR, FB P. Roman Janáč CCsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved