Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Vimal Tirimanna vystúpil na celoázijskej konferencii morálnych teológov

Redemptorista medzi morálnymi teológmi na celoázijskej konferencii morálnych teológov

Od 19. do 20. júla 2015 sa v indickom meste Bangalore, konala prvá celoázijská konferencia katolíckych morálnych teológov. Vystúpil na nej aj redemptorista P. Vimal Tirimanna.

Katolícki morálni teológovia mapovali ázijskú realitu

Po menšej celoafrickej konferencii morálnych teológov, ktorá sa v roku 2012 konala v keňskom meste Nairobi, a podobnej celoeurópskej konferencii, ktorá bola v r. 2014 v Krakove, sa od 19. do 20. júla v indickom meste Bangalore, konala prvá celoázijská konferencia katolíckych morálnych teológov. Cieľom bolo hľadať etické odpovede na základné náboženské otázky a pomôcť Cirkvi žiť v situácii minoritne skupiny v multikultúrnom a multireligióznom priestore. Na konferencii sa svojimi odbornými prezentáciami predstavilo 50 teológov. Mapovali situáciu ázijského ľudu, ktorý svojim počtom tvorí polovicu celosvetovej populácie.

Odznelo 14 hlavných odborných prezentácií počas plenárnych stretnutí a 36 prezentácii počas workshopov. Hlavnými témami boli komplexné problémy, ktorými čelí ázijský ľud a Cirkev: sexuálne násilie páchané na ženách, nútená migrácia, náboženský fundamentalizmus, ohrozenia demokraciu, konfiškácia majetku veľkými firmami, odlesňovanie a pod.

Konferenciu otvoril bangalorský arcibiskup Bernard Moras. S príhovorom vystúpil aj indický kardinál z Bombey. Poprosil morálnych teológov, aby pomohli Cirkvi nájsť riešenia na socio-ekonomické, náboženské a morálne problémy. 70 – ročný kardinál počas eucharistie 18. júla znovu zdôraznil potrebu “trojitého dialógu,” ktorý je víziou Federácie ázijských biskupských konferencií (FABC). Kardinál Gracias, prezident FABC, jeden z ôsmych kardinálov, ktorí tvoria poradný tím pápeža, potvrdil potrebu dialógu s chudobnými a s inými náboženstvami v Ázii.

Redemptorista P. Vimal Tirimanna, ktorý vyučuje teológiu v Sri Lanke a v Ríme, pripomenul, že FABC sa od r. 1972, kedy bola založená, snaží učiť veriacich žiť vieru v tomto regióne. Srílanský teológ vo svojom hlavnom prejave vyjadril poľutovanie, že väčšina ázijských teológov nevzala odporúčania FABC vážne: “títo teológovia ďalej kráčajú po vychodených chodníkoch klasickej západnej morálnej teológie. Stačí si pozrieť sylaby morálnej teológie v ázijských kňazských seminároch.” Prítomným vysvetli, že “klasická európska teológia vníma vieru ako systém článkov viery a dogiem, pričom používa filozofiu na ich vysvetľovanie. Naopak, pre ázijskú teológiu je východiskovým bodom skúsenosť viery. Teológia  následne analyzuje konkrétne situácie s pomocou sociológie, psychológie, antropológie a pomáha si aj ázijskými prameňmi.” Teológ Trimanna povedal, že “ázijskí biskupi sa zameriavajú skôr na skúsenosť svojho ľudu ako na čisto abstraktné teologické pojmy.” Vyjadril tiež presvedčenie, že ázijskí teológovia začnú pracovať viac na teológii vychádzajúcej z ázijskej reality a hľadať odpovede na časté samovraždy farmárov, smrť vyhladovaním, znečistenie prostredia, vraždenie medzi sebou znepriatelených gangov a rodinné témy.

V posledný deň konferencie vystúpil aj prezident Katolíckej biblickej federácie a prezident Caritas Internation, kardinál Luis Antonio Tagle z Manily. Prítomným povedal, že pápež František vidí v Ázii budúcnosť. Vo svojej prednáške sa zameral na vodcovstvo Cirkvi v multikultúrnych a multireligióznych priestoroch. Pripomenul tiež pápežovo presvedčenie o tom, že budúcnosť vitálnej Cirkvi sa presmerovala na Afriku, Áziu a Oceániu. Prítomným, ktorí po týchto slovách začali tlieskať povedal: “Netlieskajte prosím. Tu neide o vec cti. Pápež očakáva od Cirkvi v Ázii, že s veľkou zodpovednosťou naplní svoju úlohu. Je to o poslaní a zodpovednosti.” Ďalej ľuďom pripomenul, že Cirkev v Ázii na mnohých miestach trpí.

Želaním prítomných na konferencii je, aby plody diskusií na konferencii mali vplyv aj na bežných ľudí, ktorí nemajú možnosť diskutovať, analyzovať a hľadať správne riešenia na často komplexné existenčné problémy.

Zdroj: Catholic moral theologians scan Asian reality in National Catholic Reporter  http://ncronline.org/news/asian-reality

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved