Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Michal Zamkovský: Misie na Orechovom dvore

Viacerí sa pýtajú na priebeh i ovocie misií na Orechovom dvore. Boli to misie hlavne pre nás a tiež pre sestry saleziánky, ktoré tam pôsobia. Pán Boh nás učí prijímať „iných“ a rozširuje naše srdce pre stratených. Keď beriem do úvahy, že títo ľudia – odsunutí z mesta Nitra do geta – majú svoje každodenné existenčné problémy, prijali nás veľmi srdečne a podľa svojich možností a schopností sa otvorili Božej láske. Pri evanjelizácii nie je úspechom len to, že sa ľudia obrátia, vyspovedajú, prídu do kostola, ale aj to, keď sa v srdci priblížia k Bohu a Boh sa priblíži k nim.

Mohli sme počas pár dní sledovať ich zápas so zlom, vnímať ich slobodu pre život, hravosť a spev. Tie spoločné stretnutia večer po západe slnka pri filme Ježiš a spontánnej modlitbe i radosti mi dlho ostanú v pamäti. Pevne verím, že Pán sa viacerých dotkol svojou láskou a hlavne u detí sa to raz v ťažkej chvíli života môže pripomenúť a pomôcť. Pomáhali nám posielané „poznania“, ktoré ste mali pri modlitbe za týchto ľudí. Zvlášť sa mi zdá aktuálny obraz stepi, kde sú vysadené malé stromčeky a ktosi tie stromčeky stále polieva, aby nevyschli. Ešte neprinášajú ovocie, lebo sú malé, ale postupne dorastajú a budú plodné… Mám pred očami mladých a hlavne deti, kde je toľký potenciál. Akú  požehnanú (a nie ľahkú) prácu tu vykonávajú rehoľné sestry a ich pomocníci: polievať a chrániť a Boh dá vzrast na Orechovom dvore, v Lomničke a na iných miestach po Slovensku. Prijmime výzvu pápeža Františka modliť sa v tomto mesiaci septembri za tých, ktorí sa obetavo venujú odmietaným a „neviditeľným“. V srdci mi zostáva pieseň, ktorú tak radi a z celej duše spievali: „Ježiš, Ty si môj Ježiš, Ježiš, Ty si môj Ježiš. Je mi dobre, keď som s Tebou, je mi dobre, keď si so mnou, Ježiš! Ty si môj, Ježiš!“

Tak to prežíva dievčatko menom Melody, ktorej fotku, ako spí v škôlke s misijným krížikom, mi poslala sestra Eva. Je to symbolické, lebo päťročná Melody mala pol roka, keď jej zomrela mama a má ešte päť starších súrodencov. Otec sa o nich staral a teraz už majú druhú mamu. Život pre ňu nebude ľahký, ale verím, že Ježiš bude stále s ňou. Z mnohých „neviditeľných“ tvárí aspoň táto malá Melody nech nás pozýva k modlitbe.

P. Michal Zamkovský CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved