Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Michael Brehl: „Sprevádzajte našu generálnu kapitulu svojimi modlitbami“

Drahí spolubratia, sestry, laickí partneri a priatelia,

srdečne vás všetkých pozdravujem z Ríma! Budúcu nedeľu, 11. septembra, sa v Karmelitánskom rekolekčnom centre v Ciampine zídu delegáti kanonickej fázy 26. generálnej kapituly. Svätou omšou k Duchu Svätému 12. septembra oficiálne otvoríme slávenie kanonickej fázy. Vďaka neuveriteľnému úsiliu a tvrdej práci Centrálnej prípravnej komisie sme takmer pripravení!

Počas štyroch týždňov bude 91 kapitulárov pokračovať v synodálnom procese modlitby, stretnutia, počúvania, rozlišovania a rozhodovania, ktorý sa začal pred viac ako dvoma rokmi. Počas druhého týždňa, od 18. do 25. septembra, sa k nám v tomto procese pripojí päť laických delegátov. Kapitule bude pomáhať 20 pomocných pracovníkov ako moderátori, notári, prekladatelia, komunikační a kanonickí poradcovia. Ako viete, tento proces bude pokračovať v každej konferencii v roku 2023 treťou fázou zameranou na realizáciu rozhodnutí kapituly.

Keďže sa pripravujeme na začiatok kanonickej fázy, píšem vám, aby som vás pozval, aby ste nás denne sprevádzali svojimi modlitbami, najmä v našich komunitách. Veríme, že v tomto období veľkých zmien nás Boh volá, aby sme si nanovo predstavili našu redemptoristickú identitu a poslanie, verní našej charizme a v duchu svätého Alfonza a našich „predkov v Kongregácii“ a otvorení hlasu Ducha, ktorý k nám hovorí prostredníctvom „znamení časov“ (Konšt. 108).

Keďže nás sprevádzate svojimi modlitbami, pozývam vás tiež, aby ste s nami zostali v spoločenstve prostredníctvom pravidelných správ, aktualít a odkazov, ktoré vám budú k dispozícii prostredníctvom Scala News a webovej stránky generálnej kapituly (niektoré materiály budú v slovenčine dostupné na www.redemptoristi.sk, pozn. prekl.).

Kanonická fáza našej generálnej kapituly je historickým a dôležitým momentom v živote celej Kongregácie, v každej (vice)provincii, regióne a misii, ako aj pre celú redemptoristickú rodinu, vrátane našich sestier a laických partnerov na celom svete.

Nech nás všetkých Boh požehná mocou Ducha Svätého. Nech nás Mária, naša Matka ustavičnej pomoci, sprevádza a inšpiruje, aby sme dnes i v budúcnosti celým srdcom nasledovali jej Syna!

V Kristovi, našom Vykupiteľovi,

Michael Brehl CSsR

generálny predstavený redemptoristov

3. septembra v Ríme

Zdroj: cssr.news

Preklad: Lukáš Michalovič CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved