Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. João Batista Alves do Nascimento CSsR vymenovaný za biskupa v brazílskej Barre

Svätý Otec vymenoval 31. mája 2023 pátra João Batistu Alvesa do Nascimento CSsR, člena viceprovincie Bahia a doteraz rektora svätyne Bom Jesus da Lapa, za biskupa diecézy Barra v Brazílii.

Životopis

Mons. João Batista Alves do Nascimento CSsR sa narodil 3. februára 1972 v meste Jordânia v diecéze Almenara v štáte Minas Gerais. Po ukončení štúdia filozofie a teológie na Universidade Católica do Salvador v Salvadore (štát Bahia) zložil 8. februára 1998 rehoľné sľuby v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi) a 16. decembra 2001 bol vysvätený za kňaza.

Po vysvätení bol najprv členom misijného tímu (2002-2003), formátorom aspiračného obdobia (2004) a filozofického seminára (2005-2007 a 2015-2018) a vikárom viceprovincie (2005-2007). Získal licenciát pápežskej teologickej fakulty a pápežského inštitútu spirituality „Teresianum“ v Ríme (2007-2009). Ďalej pôsobil ako predstavený viceprovincie redemptoristov v Bahii a ako člen Rady misionárov redemptoristov v Bahii. Okrem toho bol farským vikárom a vedúcim pastoračnej oblasti v arcidiecéze São Salvador da Bahia.

V súčasnosti je členom presbyterskej rady v diecéze Bom Jesus da Lapa a od roku 2019 je rektorom svätyne Bom Jesus da Lapa.

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved