Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyArticles in EnglishP. Geraldo Freire Soares CSsR, nový biskup Iguatu (Brazília)

P. Geraldo Freire Soares CSsR, nový biskup Iguatu (Brazília)

Svätý Otec vymenoval pátra Geralda Freire Soaresa CSsR, v súčasnosti výpomocného farára a formátora v Arapiraca (diecéza Penedo, štát Alagoas), za biskupa diecézy Iguatu (Brazília).

Mons. Geraldo Freire Soares CSsR (životopis):

Jeho Excelencia Mons. Geraldo Freire Soares CSsR sa narodil 6. januára 1967 v Sertânii v diecéze Pesqueira (Pernambuco). Študoval filozofiu na Saleziánskom filozofickom inštitúte v Recife (Pernambuco) a teológiu na Instituto São Paulo de Estudos Superiores-ITESP v São Paulo. Rehoľnú profesiu zložil 11. februára 1996 v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa a kňazskú vysviacku prijal 1. júla 2000.

V rámci redemptoristickej viceprovincie Recife bol formátorom v Campina Grande (Paraíba) a Arapiraca (Alagoas) a tri obdobia ekonómom a predstaveným. Okrem toho bol farským vikárom kostola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro v Campina Grande a farárom v Sagrado Coração de Jesus v Natal (Rio Grande do Norte) v metropolitnej arcidiecéze, v ktorej bol aj biskupským vikárom pre rehoľníkov.

Doteraz pôsobil ako výpomocný farár a formátor v Arapiraca v diecéze Penedo (Alagoas).

P. Geraldo Freire Soares CSsR, fotografia z roku 2014

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..