Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Geraldo Freire Soares CSsR, nový biskup Iguatu (Brazília)

Svätý Otec vymenoval pátra Geralda Freire Soaresa CSsR, v súčasnosti výpomocného farára a formátora v Arapiraca (diecéza Penedo, štát Alagoas), za biskupa diecézy Iguatu (Brazília).

Mons. Geraldo Freire Soares CSsR (životopis):

Jeho Excelencia Mons. Geraldo Freire Soares CSsR sa narodil 6. januára 1967 v Sertânii v diecéze Pesqueira (Pernambuco). Študoval filozofiu na Saleziánskom filozofickom inštitúte v Recife (Pernambuco) a teológiu na Instituto São Paulo de Estudos Superiores-ITESP v São Paulo. Rehoľnú profesiu zložil 11. februára 1996 v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa a kňazskú vysviacku prijal 1. júla 2000.

V rámci redemptoristickej viceprovincie Recife bol formátorom v Campina Grande (Paraíba) a Arapiraca (Alagoas) a tri obdobia ekonómom a predstaveným. Okrem toho bol farským vikárom kostola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro v Campina Grande a farárom v Sagrado Coração de Jesus v Natal (Rio Grande do Norte) v metropolitnej arcidiecéze, v ktorej bol aj biskupským vikárom pre rehoľníkov.

Doteraz pôsobil ako výpomocný farár a formátor v Arapiraca v diecéze Penedo (Alagoas).

P. Geraldo Freire Soares CSsR, fotografia z roku 2014

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved