Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

P. Dennis Billy získal grant Templetonovej nadácie

Páter Dennis J. Billy, C.Ss.R., sa 3. júla dozvedel, že bol ocenený grantom Templetonovej svetovej charitatívnej nadácie. Cena mu má pomôcť skúmať vzťah medzi duchovným vedením a morálnym životom.

P. Billy je redemptoristom, členom Baltimorskej provincie v USA. V súčasnosti je na sabatickom roku v rekolečnom dome pri Univerzite Notre Dame v Canandaigua, N.Y.

Grant 200 tisíc $ na trojročné štúdium a výskum bude môcť využívať od tohoto septembra.  Je určený na publikácie o duchovnom vedení a kultivovaní čností. Financie môže použiť aj na vytvorenie  DVD, CD a MP3 materiálov na danú tému ako aj na vytvorenie internetovej stránky, ktorá bude prepojená na sociálne médiá. Plánuje vytvoriť inštruktážne videá pre online kurzy pre potreby tréningov tých, čo sa učia robiť duchovné vedenie v alfonziánskej tradícii. (MOOCs). P. Billy chce naučiť záujemcov viesť víkendové kurzy duchovného vedenia určené pre katolíkov ako aj iných kresťanov. Svoje výsledky odovzdá vedeckému hodnoteniu. Chce skúmať v rámci tohoto projektu aj možnosti aplikácie duchovného vedenia pre ľudí iných vierovyznaní a iných filozofických a etických tradícií.

Zdroj

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved