Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Oslavy v ekvádorskej Loje pri príležitosti 50. výročia prítomnosti redemptoristov

Sväté omše, športové zápasy, vystúpenie symfonického orchestra z Lojy, správy v miestnych rozhlasových staniciach, koncerty a noc kultúry – toto všetko je súčasťou osláv 50. výročia prítomnosti redemptoristov v ekvádorskej Loje, ktoré sa začali 10. apríla a zakončia sa 26. apríla. 
 

Hlavné oslavy v ekvádorskej Lojy sa budú konať dňa 25. apríla a začnú sa o 8:00 svätou omšou v Kostole Matky ustavičnej pomoci. O 19:00 sa bude celebrovať slávnostná svätá omša, ktorej bude predsedať P. Sixto Guerrero, predstavený redemptoristov v Ekvádore, a na ktorej sa zúčastnia aj ostatní ekvádorskí redemptoristi.

Príchod misionárov redemptoristov

P. Héctor Sigüenza Suárez z farnosti Matky ustavičnej pomoci spomína, že redemptoristi prišli do Ekvádoru v roku 1870, konkrétne do miest Cuenca a Riobamba. Z týchto oblastí začali zakladať rehoľné domy na ďalších miestach. Do Lojy prišli 25. apríla 1965, a to do farnosti El Pedestal. V roku 1985 sa na žiadosť vtedajšieho miestneho biskupa presťahovali do farnosti Matky ustavičnej pomoci.

V súčasnosti v tejto farnosti pracuje päť kňazov redemptoristov, ktorí tu vykonávajú rozličné pastoračné služby, vysluhujú sviatosti, slávia sväté omše, poskytujú duchovné vedenie, spovedajú, katechizujú a navštevujú chorých.

Oslavy celého spoločenstva

„Spolupráca s miestnym farským spoločenstvom je výborná,“ zdôrazňuje P. Sigüenza, pričom osobitne vyzdvihuje laikov, ktorí považujú oslavy zlatého jubilea za veľmi dôležité a aktívne sa na nich podieľajú. Do príprav sa zapojilo aj mestské zastupiteľstvo Lojy, ktoré zorganizovalo Štvrtky kultúry, ktorými si chce uctiť túto udalosť.

Podobne aj iné verejné a vzdelávacie inštitúcie ponúkajú pri tejto príležitosti rozličné verejné a kultúrne podujatia. Spolu s inými verejnými a súkromnými inštitúciami potvrdila svoju účasť na oslavách Mestská rada a Medzinárodná univerzita (UIDE).

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved