Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Odpustová slávnosť Matky ustavičnej pomoci v Podolínci

Odpustová slávnosť Matky ustavičnej pomoci pri príležitosti 100. výročia príchodu redemptoristov do Podolínca sa uskutoční v sobotu 25. júna 2022 v Kláštornom kostole sv. Stanislava v Podolínci.

Program sa začne o 10:00 modlitbou sv. ruženca. O 10:30 bude pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci
a o 10:45 predstaví P. Martin Macko CSsR novú knihu Rodák z Podolínca o redemptoristovi P. Petrovi Konkoľovi CSsR. O 11:00 začne slávnostná sv. omša a procesia s obrazom, ktorú bude celebrovať provinciál Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václav Hypius CSsR. Oficiálny program uzavrie agapé na nádvorí.

Srdečne pozývame a prosíme o modlitby!

P. Peter Slobodník CSsR, rektor komunity v Podolínci

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved