Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Obnova misií vo farnosti Viničné

Obec Viničné má takmer 3000 obyvateľov. Farnosť sv. Jakuba a Filipa patrí do Bratislavskej arcidiecézy a je bez filiálok. Jej správcom je Štefan Alberty. Misionári P. Ivan Flimel CSsR a P. Róbert Režný CSsR konali obnovu misií presne po roku od farských misií.

Obnova začala v stredu večer svätou omšou, ktorá bola pripomenutím milosti misií a hľadaním odpovede na otázku, kam sme sa posunuli od tohto času; čo sa za ten čas od misií udialo v našich životoch. Vo štvrtok doobeda misionári navštívili chorých a večerná sv. omša bola spojená s adoráciou. Počas dňa sa podarilo uskutočniť aj pekný cyklistický výlet z Viničného do Ivanky pri Dunaji k mohyle generála Štefánika spolu s miestnym kňazom a niekoľkými ľuďmi z farnosti. Počasie vyšlo nádherne a prišli sme naspäť bez nehody.

V piatok doobeda bola sv. omša pre starých a chorých s vyslúžením sviatosti pomazania chorých a večer pre mládež, ktorú sprevádzali spevmi a hudbou mladí z miestneho spevokolu. Omša bola zameraná na to, čo je viera, čo znamená byť veriacim. V sobotu, na Fatimskú Pannu Máriu, sme mali pred sv. omšou pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci; témou sv. omše bola úloha Panny Márie v Božom pláne
spásy. V nedeľu sa obnova ukončila tromi svätými omšami. Počas obnovy bola ako obvykle možnosť prijať sviatosť zmierenia.

Bol to požehnaný čas. Vždy je dobré a radostné vrátiť sa po roku od misií do farnosti, kde už boli
vytvorené vzťahy s veriacimi. Ďakujeme Bohu za tento čas.

P. Róbert Režný CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved