Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Obnova misií vo farnosti Trnava-Modranka

Obnova misií vo farnosti Trnava-Modranka sa uskutočnila na začiatku adventného obdobia. Táto obnova bola zameraná na zhodnotenie uplynulého roka, pretože práve pred rokom pátri misionári konali ľudové misie. Obnova tradične začala v stredu 6. 12. 2023 večernou svätou omšou, na ktorej pátrov privítal správca farnosti Peter Škultéty. Rannú svätú omšu na ďalší deň spolu s pátrom Jozefom Novákom koncelebroval výpomocný duchovný Alojz Lackovič. Dopoludnia páter Ivan Flimel navštívil chorých v domoch. Večernú svätú omšu páter Ivan spolu so správcom farnosti Petrom slávili už zo slávnosti Nepoškvrnenej Počatie Panny Márie. V piatok mali pátri veľmi bohatý program, pretože okrem rannej a večernej svätej omše bola ešte pridaná svätá omša o 10:00 spojená s vysluhovaním pomazania chorých. Okrem toho navštívili krížové sestry v Trnave, kde strávili spoločný čas pri adorácii a spoločnom obede. A aby toho nebolo málo, po večernej svätej omši bol guláš a krátke posedenie s veriacimi. Dôvodom bola prezentácia doktorskej dizertačnej práce Christifideles laici v našich pomeroch výpomocného duchovného Alojza Lackoviča.

Keďže obnova prebiehala počas adventného času, nemohla chýbať rorátna svätá omša, ktorá sa uskutočnila v sobotu ráno o 6:00. Po nej mali deti i ostatní veriaci vo farnosti agapé. Obnova sa ukončila na 2. adventnú nedeľu.

P. Jozef Novák ml. CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved