Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Obnova misií vo farnosti Šenkvice

Šenkvice, ako ich poznáme v súčasnosti, vznikli v roku 1964 spojením dvoch obcí: Malých a Veľkých Šenkvíc. História dediny je ovplyvnená chorvátskymi kolonistami, ktorí v 16. storočí znovuzaložili obec zničenú vojnami.

Najvyššou stavbou a dominantou obce je Kostol sv. Anny, v ktorom prebieha aj obnova ľudových misií. Prvý kostol v Šenkviciach, postavený okolo roku 1350 v gotickom slohu, pravdepodobne zhorel. Na jeho mieste si chorvátski kolonisti postavili nový kostol v barokovom slohu, ktorý potom postupne v rokoch 1614 – 1619 rozširovali. V roku 1666 bol kostol radikálne prestavaný prakticky do takej podoby, akú má dnes. Súčasne s kostolom dokončili aj výstavbu hradieb okolo kostola a uzavreli ich veľkou bránou. Portál tejto brány má letopočet 1682. V roku 1889 bola vysvätená kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na Cerovom (bývalé Malé Šenkvice). Kaplnka bola postavená na mieste, kde predtým stála zvonica. V kaplnke na malom oltári je postavená socha Sedembolestnej Panny Márie, ktorá akoby zázrakom nezhorela v roku 1766 pri požiari jej oltára v kostole.  

Obnova misií sa v Šenkviciach koná presne po roku od misií a vedie ju znova P. Ivan Flimel spolu s P. Róbertom Režným. Začala sa v stredu 4. marca večernou sv. omšou. Vo štvrtok 20 ľudí prijalo vo svojich domovoch sviatosť pomazania chorých. Témou príhovoru večernej sv. omše bolo Božie kráľovstvo. V piatok doobeda veriaci, ktorí spĺňali podmienky na prijatie sviatosti pomazania chorých, prijali túto sviatosť počas sv. omše. Poobede sa veriaci modlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu a v kostole bola vystavená Sviatosť Oltárna s možnosťou adorácie až do 17:00. Potom nasledovala modlitba krížovej cesty a sv. omša spojená s obnovou manželských sľubov. Misionári boli počas celého poobedia aj počas sv. omše k dispozícii k sviatosti zmierenia, ktorú vysluhujú až do soboty každý deň pred a počas sv. omší. Večernej piatkovej sv. omše sa zúčastnili a pomohli aj bohoslovci od redemptoristov z Bratislavy. V sobotu bude ráno o 7:30 pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci s príhovorom a o 8:00 sv. omša. V nedeľu 8. marca obnova vyvrcholí sv. omšami v obvyklých časoch pre túto farnosť. 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved